You are currently viewing Pacjenci onkologiczni z łatwiejszym dostępem do kardiologów. Rusza specjalny program profilaktyczny
default

Pacjenci onkologiczni z łatwiejszym dostępem do kardiologów. Rusza specjalny program profilaktyczny

Ratunkiem w walce z rakiem są nowoczesne terapie onkologiczne, które dają coraz większe szanse na wyzdrowienie i dłuższe przeżycie. Leczenie u niektórych pacjentów może wiązać się ze wzrostem ryzyka działań niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego. Szansą na wyzdrowienie jest wczesna diagnoza i profilaktyka. W łatwiejszym dostępie do kardiologów pomoże program opracowany przez samorząd województwa a zasilony środkami Unii Europejskiej. 15 października poznaliśmy jego założenia. Gośćmi spotkania byli marszałek województwa Olgierd Geblewicz, przewodnicząca sejmiku Maria Ilnicka-Mądry, dyrektor WUP Andrzej Przewoda oraz lekarze ze szpitala klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie: Robert Kowalczyk, Piotr Gościniak oraz Joanna Jędrzychowska-Baraniak.

Pomoc kardiologa potrzebna

Zgodnie z danymi publikowanym przez Narodowy Instytut Onkologii chorych z chorobą nowotworową jest w tej chwili w Polsce ok. 1,2 mln osób.

Każde współczesne leczenie onkologiczne chorób nowotworowych opiera się na leczeniu skojarzonym. Oprócz operacji, chorzy wymagają takich sposobów leczenia, jak chemioterapia czy radioterapia. Niestety te metody wiążą się z ryzykiem występowania powikłań. Jednym z najbardziej istotnych powikłań są powikłania w zakresie układu sercowo-naczyniowego – wyjaśnia dr n. med. Robert Kowalczyk, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa.

Powikłania to np: niewydolność serca, choroba wieńcowa i zaburzenia rytmu serca. Mimo tego, Narodowy Fundusz Zdrowia nie przewiduje osobnej, skróconej ścieżki postępowania kardiologicznego z chorymi w trakcie leczenia przeciwnowotworowego. Dlatego prewencja powikłań kardiologicznych w trakcie terapii onkologicznej stała się priorytetem Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Zachodniopomorskiego – Prewencja chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych na lata 2020-2022. Dzięki środkom unijnym zaplanowano szereg działań, obejmujących badania, szkolenia dla kadry medycznej oraz zakup nowego specjalistycznego sprzętu.

Pilotażowy program na skalę Polski

W województwie zachodniopomorskim staramy się przywiązywać dużą wagę do profilaktyki. Bardzo pomocne są w tym zakresie fundusze europejskie, dzięki którym zrealizowaliśmy kilkanaście projektów, m.in. profilaktykę raka piersi, raka jelita grubego czy szyjki macicy. Dziś zwracamy uwagę na program wyjątkowy i pilotażowy na skalę Polski. Ma ratować życie i zdrowie tych wszystkich, którzy są narażeni na powikłania po leczeniu onkologicznym. Dzięki temu projektowi będziemy mogli prowadzić badania przesiewowe w grupie ryzyka – mówił podczas konferencji prasowej Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Za wdrażanie założeń programu odpowiadać będzie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie, który na jego realizację otrzymał ponad 2,8 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Dzięki programowi, do końca 2022 roku, 1200 pacjentów onkologicznych, leczonych chemioterapią lub radioterapią o działaniu kardiotoksycznym, objętych zostanie działaniami diagnostyczno–terapeutycznymi. Przewidziano konsultacje kardiologiczne, w tym konsultacje przeprowadzane przez zespół kardioonkologiczny oraz badania diagnostyczne i działania terapeutyczne.

Nasz program polega na tym, że chorzy, którzy są przed terapią onkologiczną lub są w trakcie tej terapii, będą mogli dostać się szybciej do kardiologów. Skierowany jest do osób dorosłych, u których występują czynniki ryzyka, zwiększające kardiotoksyczność. Apelujemy do pacjentów, aby porozmawiali ze swoim lekarzem prowadzącym, hematologiem, onkologiem bądź lekarzem rodzinnym, czy są faktycznie w grupie ryzyka i potrzebują pomocy kardiologa. Jeśli są, mogą się do nas zgłosić. Na stronie szpitala jest zakładka „Twoje serce w naszych rękach”, znajduje się tam ankieta – mówiła dr n. med. Joanna Jędrzychowska-Baraniak z Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca dla Dzieci i Dorosłych, zachęcając pacjentów do kontaktu.

W ramach projektu zakupiony zostanie także specjalistyczny sprzęt medyczny niezbędny do odpowiedniej profilaktyki kardiologicznej m.in.: aparat USG z funkcjami 3D, stress echo, pięć zestawów do badań Holtera EKG czy aparat EKG z cykloergometrem. Przewidziano także działania informacyjne skierowane do pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową, a także szkolenia dla personelu medycznego – onkologów, kardiologów, hematologów, internistów, chirurgów, ginekologów, anestezjologów i lekarzy POZ.

Ważna profilaktyka

Nie jest to jedyne takie działanie realizowane dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Oprócz kardioonkologii, w tej perspektywie finansowej, pacjenci mogli skorzystać z programu profilaktyki: raka jelita grubego, raka szyjki macicy i raka piersi. W trakcie realizacji są także programy skierowane do dzieci – Profilaktyka wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych na lata 2020 – 2022” oraz Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022”.

Więcej informacji o programie „Twoje serce w naszych rękach”: https://www.spsk1.szn.pl/dla-pacjenta/programy-medyczne/prewencja-chorob-sercowo-naczyniowych-u-pacjentow-onkologicznych-na-lata-2020-2022

Emilia Wolf / UMWZ

Facebook
Twitter
LinkedIn