Z CYKLU PRAWNIK RADZI – KTO ODPOWIADA NA POŚLIZGNIĘCIE NA CHODNIKU?

Zima to okres, w którym rośnie od­se­tek potknięć czy poślizgnięć, które nierzadko mogą doprowadzić do zła­ma­ń, skrę­ce­ń koń­czyn czy in­nych ob­ra­żeń ciała. Naj­częst­szą przy­czy­ną tych ob­ra­żeń jest upa­dek na nie­od­śnie­żo­nym…

Czytaj dalejZ CYKLU PRAWNIK RADZI – KTO ODPOWIADA NA POŚLIZGNIĘCIE NA CHODNIKU?