You are currently viewing Projekty zrealizowane w 2023 r. w Ogrodach Przelewice

Projekty zrealizowane w 2023 r. w Ogrodach Przelewice

W 2023 roku Ogrody Przelewice realizowały dwa projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Kultura bez barier” zrealizowano projekt pn. „Ogrody Przelewice bez barier”. Zadanie polegało na zwiększeniu dostępności oferty Ogrodów Przelewice dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez zwiększenie kompetencji pracowników oraz zakup pojazdu ekologicznego. Na zadanie składały się następujące działania:

  1. Analiza i diagnoza potrzeb oraz możliwości wprowadzenia zmian

  2. Organizacja cyklu szkoleń dla wszystkich pracowników instytucji w celu poniesienia kompetencji w zakresie dostępności oferty proponowanej gościom odwiedzającym Ogrody Przelewice.

  3. Zakup pojazdu ekologicznego DENDROLINO, który umożliwia skorzystanie z oferty Ogrodów Przelewice osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie poruszania się oraz zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego do obsługi wydarzeń artystycznych organizowanych przez instytucję.

  4. Informacja i promocja zadania poprzez wielotorowe działania obejmujące bezpośrednie spotkania z grupami odbiorców – 2 festyny rodzinne, kampanie informacyjne
    i promocyjne.

Całkowita wartość dofinansowania projektu to ponad 150 000 zł. Zadanie zrealizowane zostało w miesiącach maj i czerwiec 2023 r.

W okresie od lipca do końca października zrealizowany został projekt pn. „Tradycja w rękodziele zapisana – międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze”. Zadanie polegało na zorganizowaniu cyklu warsztatów rękodzielniczych dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Główną ideą projektu była wymiana międzypokoleniowa i integracja między dziećmi i młodzieżą
a seniorami. Przedstawicielki starszego pokolenia podzieliły się swoim doświadczeniem
i umiejętnościami w zakresie rękodzieła, pokazując młodym jak można wyczarować piękne rzeczy robiąc je na szydełku, haftując, wyplatając z wikliny oraz zdobiąc przedmioty użytkowe metodą decoupage. Młodzi z kolei pomogli seniorom zaznajomić się z tajnikami różnych aplikacji na smartfonach. Seniorzy mieli także możliwość poznać różne zagrożenia, jakie czyhają na nich w cyber przestrzeni. Największą zaletą wszystkich zajęć była ich formuła – były to zajęcia praktyczne. Każdy uczestnik miał okazję spróbować własnych sił i umiejętności.
Dzięki zakupionym materiałom zajęcia były ciekawe i bardzo atrakcyjne. Dla młodych uczestników warsztatów były to pierwsze spotkania z szydełkowaniem, haftowaniem, wyplataniem wikliny, czy zdobieniem metodą decoupage. Dzieci bardzo chętnie i żywiołowo próbowały swoich sił w nowopoznanych technikach. Z kolei zajęcia z cyber bezpieczeństwa zawierały oprócz teorii także praktyczne odegranie scenek, które przedstawiały realne zagrożenia występujące w codziennym życiu (próby wyłudzeń i różnych oszustw).

Całkowita wartość dofinasowania zadania to kwota 29 600 zł.

Magdalena Soska

Facebook
Twitter
LinkedIn