You are currently viewing Dokumentalna wartość widokówek

Dokumentalna wartość widokówek

 Widokówki są źródłem wielu rodzajów wartości. Można mówić o ich ocenie sentymentalnej lub inaczej o wartości uczuciowej, związanej z przywiązaniem do prezentowanych treści kartki (nie tylko zdjęć – ale np. z zapisów korespondencji). Można oceniać je również z punktu widzenia ich wartości artystycznej, np. techniki wykonania. Nie bez znaczenia jest ich wartość handlowa. Dziś funkcjonuje już niemal prawdziwy „przemysł” wymiany kart pocztowych w postaci: giełd kolekcjonerskich, tematycznych portali handlowych, czy sklepów internetowych. Bezsprzecznie, to jednak wartość dokumentalna pocztówki pozostaje chyba jedynym kryterium, które można oceniać w sposób obiektywny, gdyż co do uczuć czy ocen artyzmu wykonania można mieć już zdania różne.
Fotografowie tworzący pocztówki (nie zawsze tożsami z wydawcami) mogą do dziś dawać nam rozmaite świadectwo, w dodatku bardzo precyzyjne i niemożliwe do zastąpienia, o ludziach, wydarzeniach, miejscach. Mając na uwadze to, że na początku XX wieku prasa codzienna publikowała rzadko lub prawie wcale, zdjęcia znane dziś ze starych widokówek, poświęcone wówczas bieżącym wydarzeniom, to z pewnych faktów, oraz zajść, stanowią często jedyne wizualne ślady historycznych wydarzeń. Historyk, archiwista, socjolog lub po prostu każdy dociekliwy może znaleźć w pocztówkach prawdziwą kopalnię informacji. Ten fakt przyczynił się do odrodzenia zainteresowania starymi kartami pocztowymi już na początku lat 70-tych ubiegłego wieku. Nie tylko kolekcjonerzy zaczęli odkrywać je na nowo i poszukiwać ważnych dokumentów, ale równocześnie, także fotografowie przedsięwzięli edycję klisz dokumentujących wydarzenia lub archiwizację świadectw współczesnego, odchodzącego w zapomnienie świata.
Przykładem takiego postrzegania kart pocztowych jest widokówka prezentująca, ze znanej już i opisanej uroczystości, odwiedzin Pyrzyc przez „rycerzy” Pankengrafów (Grafen vor der Panke). To oczywiście nie był żaden najazd na Pyrzyce, a przynajmniej nie agresywny, tylko coroczna impreza związana z okolicznością odbijania co ciekawszych miast przez rycerzy Pankengrafów. W 1937 roku na taką nominację zasłużyły właśnie Pyrzyce.
Prezentowana widokówka przedstawia zdjęcie z tej uroczystości. Karta została nadana 19.06.1937 roku na poczcie w Pyrzycach i została opatrzona okolicznościową pieczęcią. Wydawca W.Sikorski, Pyritz.

dr Wojciech Kuźmiński 

Facebook
Twitter
LinkedIn