You are currently viewing Z CYKLU PRAWNIK RADZI – CZY SĄSIAD MOŻE ZABRONIĆ GRILLOWANIA W MAJÓWKĘ?

Z CYKLU PRAWNIK RADZI – CZY SĄSIAD MOŻE ZABRONIĆ GRILLOWANIA W MAJÓWKĘ?

           Zbliżająca się Majówka to czas, kiedy wielu z mieszkańców powiatu zapragnie rozpalić grilla i wypoczywać nad polskim RODOS czy rodzinnych ogródkach działkowych otoczonych siatką Czy w każdym jednak miejscu możemy delektować się przysmakami z rusztu? Czy jest szansa, że narazimy się na nieprzyjemności i mandat w związku z tym, że sąsiad nie będzie podzielał naszej pasji? Być może.

         Co do zasady, osoby które chcą na terenie naszego kraju rozpalić grilla mają dość duża swobodę. Brak jest bowiem przepisów ogólnych, które zabraniają rozpalania grilla, w tym nawet na balkonach. Może się zdarzyć jednak sytuacja, a której taki zakaz zostanie nałożony przez wspólnotę mieszkaniową czy innego zarządcę terenu. Fani smażonej kiełbaski czy innych rarytasów muszą liczyć się z tym, iż poirytowany sąsiad w takiej sytuacji może zawiadomić Policję. Funkcjonariusze nie mogą co prawda zabronić samego grillowania, ale możliwe jest w takim przypadku wystawienie mandatu za zakłócanie porządku. Co ważne, na balkonie nie można rozpalić grilla węglowego, ponieważ narusza to przepisy o ochronie przeciwpożarowej budynków. Grilla można rozpalić na własnej posesji, czyli na podwórku, na tarasie, w ogrodzie i w ogródku działkowym. W tych miejscach bez obaw można grillować, jednak warto upewnić się, że dym nie będzie przeszkadzał sąsiadom, jeśli są w bliskiej odległości. Zgodnie bowiem z treścią artykułu 144 kodeksu cywilnego, właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. W uproszczeniu można wskazać, iż przepis ten mówi o zakazie immisji, czyli ingerencji polegających na oddziaływaniu jednej nieruchomości na nieruchomość sąsiednią. Taką ponad przeciętną w mierze immisją jest właśnie wytwarzanie dymu, który przeszkadza sąsiadom. 

           Grillowanie w plenerze jest także możliwe, ale należy pamiętać, że organy samorządów mogą w dowolny sposób regulować zasady korzystania z parków czy innych terenów zielonych. Przed rozpaleniem grilla warto upewnić się, czy nie jest to zabronione, a informacje o takich zakazach mogą znajdować się na tablicach z regulaminem korzystania z danego terenu. A co z przygotowywaniem w ten sposób posiłków w lesie? Co do zasady na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości 100 metrów od granicy lasu nie można rozpalać ogniska. Wyjątkiem są jednak miejsca odpowiednio do tego przystosowane (np. paleniska z wiatą). Należy pamiętać, że grillowaniu towarzyszą czasem inne zachowania, które jako naganne są zabronione. Trzeba wziąć pod uwagę, że do rozpalania grilla nie można używać odpadów, a picie alkoholu w miejscach publicznych jest zabronione. Możemy zostać ukarani także za śmiecenie czy hałasowanie. Nie ma również generalnego zakazu rozpalania ogniska na własnej posesji. Nie oznacza to jednak, że można spalać wszystko i w dowolnym miejscu, bo ognisko nie może powodować nadmiernej ilości dymu i uciążliwego zapachu, a przy drodze publicznej nie może ograniczać widoczności i zagrażać bezpieczeństwu. Często za rozpalenie ogniska można zostać ukaranym grzywną. Zgodnie z przepisami, nie można rozpalać ogniska w odległości mniejszej niż 4 metry od sąsiedniej działki. Aktualnie w związku z przepisami dotyczącymi segregacji odpadów musimy uważać z paleniem na własnej posesji liści i innych tego typu odpadów. Podsumowując należy wskazać, iż każdorazowo w przypadku organizacji przyjęcia grillowego należy mieć na uwadze nie tylko przepisy wewnętrzne (w tym regulaminy i uchwały wspólnoty samorządowej czy spółdzielni), ale także interes sąsiadów, którzy w przypadku nadmiernych niedogodności mogą powiadomić odpowiednie służby.

Mecenas Dominika Dalke 

Facebook
Twitter
LinkedIn