You are currently viewing Umowa pomiędzy Ogrodami Przelewice, a Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza”

Umowa pomiędzy Ogrodami Przelewice, a Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza”

27 marca pomiędzy Ogrodami Przelewice, a Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza” została zawarta umowa użyczenia nieruchomości znajdujących się na terenie przelewickiego folwarku.

W budynkach dawnego Spichlerza i Rozlewni uruchomiony zostanie „DOM LIDERA”, w ramach którego prowadzona będzie edukacja ekologiczna oraz powstaną: pracowania renowacji mebli i sprzętu rolniczego, pracownia szwalnicza, studio radiowo-telewizyjne, kuchnia oraz biblioteka kucharska.

Swoją siedzibę będą tu również miały LGD Pomorza Zachodniego oraz Partnerstwo Lider Pojezierzy, do którego należy 18 gmin z terenu 3 powiatów: pyrzyckiego, myśliborskiego oraz choszczeńskiego.

Facebook
Twitter
LinkedIn