Podatki gminne 2019

Półrocze w kalendarzowe i budżetowe w gminach już za nami, trochę wakacji i już we wrześniu radni wszystkich gmin i powiatu pyrzyckiego będą oceniać jak starosta, wójt, burmistrz realizowali budżet samorządu w pierwszym półroczu 2019. Radni ocenią czy wykonał plan dochodów, czy za dużo nie wydał i dlaczego mało ściągnął do gminy dotacji. Podstawowym dochodem gmin są wpływy z podatków i opłat lokalnych, ich wysokość ustalana jest przez radnych pod koniec roku na kolejny rok. Jeżeli chodzi o podatki uchwalone na 2019 rok w pyrzyckich gminach to z naszej analizy wynika, że albo gminy w ogóle nie podnoszą już podatków od kilku lat, tak jak czyni to gmina Pyrzyce, która utrzymuje je na takim samym poziomie od 2015 roku, albo, jak w gminie Lipiany, zmiany w podatkach są wręcz symboliczne, bo wzrost wynosi 1 lub 2 grosze. Nie zmienia się także nastawienie radnych gminy Przelewice do psów, za posiadanie których tylko w tej gminie jeszcze się płaci. Jeżeli chodzi o ceny wody i odprowadzanych ścieków, to ceny tych mediów są w całym powiecie bardzo zbliżone. Jest dość znaczny wyjątek, bo za odprowadzanie ścieków w gminie Bielice mieszkańcy za 1m3 płacą aż 19,34 zł, można uznać że za odprowadzane ścieki mieszkańcy Bielic płacą dwa razy tyle co ich sąsiedzi z innych gmin. Czytelnikom należy przypomnieć, że od roku ubiegłego władze lokalne nie mają już żadnego wpływu na cenę dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, ostateczną decyzję o jej wysokości podejmuje instytucja rządowa Wody Polskie, a nie jak dotychczas rada gminy. Zamykając temat wodno-ściekowy musimy dodać, że cena wody i odprowadzanych ścieków w gminie Kozielice podana w tabeli – 4,89 zł za m3 i 7,64 zł za m3 jest ceną niższą od ustalonej dla tej gminy przez Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie, gdyby nie dotacja gminy Kozielice, to ceny wyglądałyby tak – 5,40 zł za m3 wody i 8,46 zł za m3 ścieków.
PP