You are currently viewing INWESTYCJE NA DROGACH POWIATOWYCH

INWESTYCJE NA DROGACH POWIATOWYCH

Wydział Dróg prowadzi prace związane z wieloma inwestycjami zaplanowanymi na lata 2024/2025.

Złożone wniosku w 2023 r. z terminem realizacji obejmujący rok bieżący pozwolą wydatkować po raz kolejny potężne środki na remonty dróg powiatowych.

Dofinansowanie otrzymane z Urzędu Wojewódzki w Szczecinie pozwoli zrealizować następujące zadania:

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

  1. Zrealizowana zostanie budowa chodnik w m. Babin. W postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca jest to Przedsiębiorstwo Budowlane ISOBAU – POLSKA ze Szczecina,wartość inwestycji 174 905,69 zł dofinansowanie w kwocie 99 450,46 zł.

Remonty dróg powiatowych

  1. Starostwo przygotowuje przetarg w zakresie remontu drogi powiatowej nr 1559Z Żabów – Mechowo na odcinku: Ryszewko, Młyny oraz Turze, w ramach tego zadania wykonany zostanie remont nawierzchni na wybranych odcinkach, kwota otrzymanego dofinansowania 444 800,00 zł;

  2. Przygotowywany jest również przetarg w zakresie remontu drogi powiatowej nr 1564Z Pstrowice – Derczewko, odcinek Mielęcin – Zagórska 211 100,00 zł

  3. Przygotowywany jest również przetarg w zakresie remontu drogi powiatowej 1576Z skrz. z dr woj. 122 Kosin – gr. powiatu (Barlinek) na odcinku krzyżowanie dr. woj. nr 122 – Kosin, kwota dofinansowania zadania 278 750,00 zł

W ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych edycja VI PGR

1. Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1578Z Ukiernica – Płońsko wraz z mostem na rzece Płonia oraz mostem na kanale Przywodzie – etap III. Kwota dofinansowania 4.900.000,00 zł, wkład własny 100 000,00 zł. Starostwo przygotowuje postępowanie przetargowe. Wyłoniony został już projektant który zaprojektował odcinek drogi.

W ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych edycja VIII

Starostwo zleciło przygotowanie projektów na niżej wymienione zadania:

2. Modernizacja jezdni i chodników przy drogach powiatu pyrzyckiego – etap III

gm. Lipiany

odcinek drogi nr 1592Z ul. Kopernika, (przebudowa drogi wraz z chodnikami)

gm. Przelewice

odcinek drogi nr1578Z Ukiernica – Płońsko – etap III, remont nawierzchni drogi

odcinek drogi nr 1578Z Przelewice – gr. pow. Pełczyce, docinek drogi w m. Rosiny

odcinek drogi nr 1576Z skrz. z dr. woj. 122 Kosin – gr. Pow. Barlinek – etap II, odcinek drogi Lucin – Jesionowo

gm. Kozielice

odcinek drogi nr 1377Z Piaseczno – Tetyń – etap II, (odcinek Tetyń – skrzyżowanie Maruszewo)

gm. Pyrzyce

odcinek drogi nr 1560Z Ryszewo – Brzezin – etap II, (chodnik w Ryszewie kolejny etap)

odcinek drogi nr 1559Z Żabów – Mechowo – etap II (uwzględniając parking Stróżewo)

gm. Bielice

odcinek drogi nr 1552Z St. Chrapowo – N. Chrapowo, (od m. Nowe Chrapowo w kierunku Stare Chrapowo)

gm. Warnice

odcinek drogi nr 1712Z Kunowo– Stary Przylep – etap I (chodnik i jezdnia w m. Wierzbno)

Kwota przeznaczonych na ww zadania to 13 400 000,00 zł, w tym 12 730 000,00 dofinansowanie.

Starostwo Powiatowe w Pyrzyach w 2024 r. realizuje również zadanie w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych edycja III PGR rozpoczęte 2023 roku nazwa zadania Modernizacja dróg na ternie powiatu pyrzyckiego na kwotę 8 000 000,00 zł w tym dofinansowanie 7 840 000,00 wkład własny 160 000,00 zł

Zadanie dotyczy dróg powiatowych:

  • Modernizacja nawierzchni jezdni na drodze powiatowej nr 1351Z Gardno -Pyrzyce (odcinek Bielice- Linie skrzyż.)

  • Modernizacja nawierzchni jezdni na drodze powiatowej nr 1351Z Gardno -Pyrzyce (odcinek w miejscowości Linie skrzyż – Linie dawny przejazd kolejowy)

  • Modernizacja nawierzchni jezdni na drodze powiatowej nr 1351Z Gardno -Pyrzyce (odcinek w miejscowości Stare Chrapowo odcinek od cmentarza w m. St. Chrapowie do przepustu na łuku drogi w kierunku Żabowa )

  • Modernizacja nawierzchni jezdni na drodze powiatowej nr 1370Z Babin – Kartno (odcinek między miejscowościami Babin-Babinek)

  • Modernizacja nawierzchni jezdni na drodze powiatowej nr 1356Z Przydarłów – Derczewko – odcinek od m. Krzemlin do skrzyżowania Mielęcin-Sitno – odcinek Mielęcin – skrzyżowanie Sitno – Krzemlin

  • Modernizacja nawierzchni jezdni na drodze powiatowej nr 1356Z Batowo – Sitno

Facebook
Twitter
LinkedIn