You are currently viewing Ocalając piękno przeszłości………Rewitalizacja płaskorzeźby na XIX-wiecznym Pałacu w Przelewicach

Ocalając piękno przeszłości………Rewitalizacja płaskorzeźby na XIX-wiecznym Pałacu w Przelewicach

Listopad 2022

Wyjątkowa płaskorzeźba jest umieszczona nad wejściem do Pałacu. W trójkątnym tympanonie na szczycie ryzalitu, przedstawia dwie alegoryczne postacie kobiet, lekko pochylone i otoczone rogami obfitości, kwiatami oraz kiściami owoców. Rzeźba była w bardzo złym stanie technicznym, dlatego teraz poddawana jest renowacji.

Prace, mające na celu przywrócenie dzieła do stanu historycznego, są bardzo obszerne. Dotychczas usunięto wszelkie dodatkowe uzupełnienia, takie jak osypująca się zaprawa i łaty cementowe oraz kruszącą się warstwę malarską. Dzięki dostępnemu materiałowi ikonograficznemu przeprowadzono rekonstrukcję rzeźby, aby przywrócić jej pierwotny wygląd.

Poniżej opisywanej płaskorzeźby znajduje się archiwolta dużego okna, a jeszcze niżej druga płaskorzeźba, która zastała zachowana w zdecydowanie lepszym stanie. Relief przedstawia scenę w której główną rolę odgrywa Demeter – grecka bogini płodności i urodzaju ziemi, patronka rolnictwa. Towarzyszy jej odziany w skórę zwierzęcą mężczyzna z baranem u nogi. August Heinrich Borgstede, który zlecił budowę Pałacu propagował nowoczesne i wydajne metody pracy uprawy roli i hodowli. Domniemywać można, że błogosławione skutki tej działalności symbolizuje właśnie relief w tympanonie wieńczącym ryzalit. Po bokach reliefu umieszczono dwie tablice z napisem HAUS PRILLWITZ oraz data MDCCC (1800).

Prowadzone prace rekonstrukcyjne i renowacyjne mają na celu ocalenie kompozycji rzeźbiarskich przed zniszczeniem. Kompozycje są bez wątpienia cennym i interesującym elementem przeszłości, a przeprowadzane prace pozwolą ukazać ich wyjątkowe piękno i wartość artystyczną. Podjęte działania mają na celu ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz dążenie do zachowania autentyczności i integralności zabytkowego Pałacu dla przyszłych pokoleń.

Lipiec 2023

Odnowione płaskorzeźby mogą stanowić doskonałą podstawę do dyskusji na temat architektury, stylów i detali architektonicznych. Te dzieła mogą inspirować odwiedzających i przyszłych gości Pałacu do poszukiwań informacji na temat historycznych metod projektowania wejść do tego rodzaju rezydencji w charakterystycznym, klasycystycznym stylu. Ponadto nie należy zapominać o aspektach estetycznych, które niewątpliwie wpłyną na odbiór odnowionych płaskorzeźb. Ich przywrócenie do pierwotnego blasku przyczyni się do wzmocnienia wrażenia wizualnego i artystycznego, jakie oferują Pałac i jego architektura.

Przelewicki Pałac przekształci się w wielofunkcyjny obiekt, oferujący szeroki zakres usług, w tym także możliwość zakwaterowania i organizacji konferencji czy przyjęć. Wnętrza będą harmonijnie łączyć ducha minionych lat z nowoczesnym, eleganckim stylem.

K. B.

Facebook
Twitter
LinkedIn