You are currently viewing Rybkowski nadal wójtem

Rybkowski nadal wójtem

Radni gminy Kozielice 21 listopada 2019 roku, podczas jednopunktowej sesji rady, nie wyrazili zgody na wygaszenie mandatu wójta gminy Piotra Rybkowskiego. Na 15-osobowy skład rady, obecnych na sesji było 15 radnych, za wygaszeniem mandatu głosowała radna Jolanta Wnuk, przeciwko wygaszeniu mandatu 13 głosów i jeden radny Lech Karpiński wstrzymał się od głosu. Było to już drugie głosowanie na ten sam temat, w pierwszym przed wakacjami 2019 radni też byli przeciw i wojewoda zachodniopomorski nakazał głosować jeszcze raz. Uchwała, w której radni stanęli murem za swoim wójtem przekazana została do wojewody i ten musi podjąć decyzję, czy w trybie administracyjnym odwoła wójta ze stanowiska. Do dziś, a mamy już 22 stycznia 2020 roku, wojewoda takiej decyzji nie podjął. Jeżeli Piotr Rybkowski zostanie przez wojewodę usunięty ze stanowiska, to może się od tej decyzji odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w przypadku nieprzychylnej mu decyzji sądu tej instancji Rybkowski może iść dalej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jeżeli i tam przegra, może wystartować w wyborach na nowego wójta gminy Kozielice, bo nawet odwołany ze stanowiska przez wojewodę nie złamał prawa i może kandydować.