You are currently viewing Arboretum w Przelewicach ma już 90 lat! Historia przemian – cz 1

Arboretum w Przelewicach ma już 90 lat! Historia przemian – cz 1

Przelewice, urokliwa miejscowość o fascynującej przeszłości z magicznym Ogrodem Dendrologicznym, który w tym roku obchodzi jubileusz 90-lecia istnienia. Korzenie tego wyjątkowego miejsca sięgają szlacheckiego rodu von Schack, ale to wydarzenia z 1799 roku otworzyły nowy rozdział w historii tego regionu. Otto Friedrich Ludwig von Schack oraz hrabina von Czettritz sprzedali majątek w Przelewicach, co zaowocowało ważnymi zmianami. Kolejnym kluczowym momentem był zakup ziem przez Augusta Heinricha Borgstede, tajnego nadradcy finansowego z Berlina. Jego ambitny projekt budowy Pałacu oraz parku w stylu angielskim przyczynił się do rozwoju i prestiżu miejscowości. Dobra administracja Borgstede przyniosła korzyści regionowi, uwłaszczenie chłopów i modernizację majątku.

W 1821 r. książę August Pruski, bratanek Fryderyka II Wielkiego nabył te ziemie. Jego zarządzanie parkiem przyniosło stworzenie malowniczych kwater dla roślin ozdobnych, a Mauzoleum, w którym spoczęła jego ukochana Augusta von Prillwitz oraz ich dzieci, stało się ważnym elementem dziedzictwa kulturowego regionu.

Następni właściciele, Caspar Lachmann i jego synowie, zachowali park w niezmienionym kształcie. Niestety, brak odpowiedniej pielęgnacji kwater ozdobnych skutkował stopniowym zacieraniem dawnej struktury ogrodu w stylu węzłowym.

W 1922 roku Conrad von Borsig, przemysłowiec i członek Niemieckiego Towarzystwa Dendrologicznego, przejął majątek, rozpoczynając nowy rozdział historii. Jego pasja do dendrologii zaowocowała powstaniem Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach (1933r.), który jest dziś jednym z najpiękniejszych Ogrodów na Pomorzu Zachodnim. Różnorodność gatunków roślin harmonijnie współgra w unikalnym krajobrazie, tworząc magiczne pejzaże, co było przedmiotem zainteresowania Henryka Chylareckiego. W 1951 roku, jako student Wydziału Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego, podjął się on inwentaryzacji Przelewickiego Ogrodu jako część swojej pracy magisterskiej. W wyniku inwentaryzacji nadano parkowi status Ogrodu Dendrologiczno-Pomologicznego, co zaowocowało większym zainteresowaniem i ochroną tego wyjątkowego miejsca. Dzięki pracy Chylareckiego i zaangażowaniu opiekunów ogrodu, stało się ono cenionym centrum badań nad różnorodnością gatunków roślin i ochroną przyrody. W latach 1955-1975 Arboretum Przelewickie pod opieką naukową prof. dr S. Białoboka i prof. dr S. Kownasa rozwijało się i ewoluowało. Prowadzono hodowlę ptactwa, ryb oraz zaadaptowano tereny pod różne cele. Wykopano cztery stawy. Teren został powiększony o 8 ha pod uprawy szkółkarskie. Pozostawiono także obfity samosiew rodzimych drzew. Te zmiany wpłynęły na rozwój i wartość Arboretum Przelewickiego.

W 1975 roku doc. dr Henryk Chylarecki przejął stanowisko kierownika Arboretum i rozpoczął rewaloryzację kolekcji roślin. Rok później, w 1976 roku, Ogród Dendrologiczny został oficjalnie wpisany do rejestru zabytków pod numerem 791, a Pałac otrzymał numer 792. Te kroki stanowiły ważne działania na rzecz ochrony i zachowania wyjątkowego dziedzictwa.

Jubileusz 90-lecia Arboretum jest okazją do wspominania przeszłości, pamięci o zaangażowaniu założycieli oraz szacunku dla dziedzictwa lokalnej społeczności. Ogród Dendrologiczny w Przelewicach nadal inspiruje miłośników przyrody, którzy odkrywają jego piękno przez cały rok, wędrując urokliwymi alejkami i zakątkami, które harmonijnie wtopione są w naturalny krajobraz.

W kolejnym wydaniu gazety część druga historii Arboretum w Przelewicach.Facebook
Twitter
LinkedIn