You are currently viewing 11 dotacji na zabytki kościelne

11 dotacji na zabytki kościelne

14.07.2023 roku została opublikowana lista przyjętych i odrzuconych wniosków o dofinansowania inwestycji gminnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Gminy powiatu pyrzyckiego, a także Powiat Pyrzycki otrzymał następujące dofinansowania:

GMINA WARNICE

„Remont muru obwodowego kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Łaskawej oraz cmentarza przykościelnego w miejscowości Obryta, gm. Warnice” – dotacja 1 274 000,00 zł

GMINA LIPIANY

„Remont/konserwacja zespołu witraży w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipianach wraz z odświeżeniem ścian nawy i prezbiterium kościoła” – dotacja 490 000,00 zł

„Remont i renowacja elewacji budynków zlokalizowanych przy placu Wolności nr 11. i 12. w miejscowości Lipiany” – dotacja 490 000,00 zł

„Remont dachu zabytkowego budynku mieszalnego, wielorodzinnego przy placu Wolności 11 w Lipianach” – dotacja 147 000,00 zł

GMINA KOZIELICE

„Prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. MB Królowej Polski w Tetyniu” – dotacja 1 274 000,00

GMINA PRZELEWICE

– Remont dachu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Jesionowie 343 000,00 zł

„Zabezpieczenie elementów zabytkowego kościoła filialnego pw. św. Antoniego Padewskiego w Kłodzinie – ETAP 2” – dotacja 147 000,00 zł

„Remont dachu i elewacji wieży kościoła filialnego pw. NS Pana Jezusa (XIIIw.) w Laskowie” – kolejny etap – dotacja 441 000,00

GMINA BIELICE

– „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy cmentarzach na terenie gminy Bielice” – dotacja 980 000,00

POWIAT PYRZYCKI

Bielice – Remont (wieży) kościoła parafialnego p.w. M.B. Królowej Polski w Bielicach 490 000,00

Pyrzyce – Rewaloryzacja parku św. Ottona w Pyrzycach – dotacja 692 223,00

Gmina Pyrzyce

Ze złożonych 10 wniosków, do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, gmina Pyrzyce otrzymała wsparcie dla 2 zadań:

Remont i konserwacja kościoła filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Nowielinie” – Przewidywana wartość inwestycji 510 000,00 zł, wnioskowana kwota 499 800,00 zł.

Remont i konserwacja elewacji zewnętrznej kościoła filialnego pw. MB Różańcowej w Letninie” – Przewidywana wartość inwestycji 700 000,00 zł, wnioskowana kwota 686 000,00 zł.

Wnioski złożone przez Gminę Pyrzyce, które nie otrzymały dofinansowania:

Renowacja murów obronnych przy ul. 2- go Marca w mieście Pyrzyce” – Inwestycja własna. Przewidywana wartość inwestycji 3 570 000,00 zł, wnioskowana kwota 3 500 000,00 zł.

Renowacja obiektów zabytkowych w gminie Pyrzyce” – Inwestycja własna. Przewidywana wartość inwestycji 3 500 000,00 zł, wnioskowana kwota 3 430 000,00 zł.

Rewitalizacja terenu przy murach obronnych na dz. nr 6/3 obręb 8 miasta Pyrzyce” – Inwestycja własna. Przewidywana wartość inwestycji 2 000 000,00 zł, wnioskowana kwota 1 950 000,00 zł.

Remont i adaptacja Bramy Bańskiej wraz z dobudową schodów zewnętrznych”– Inwestycja własna. Przewidywana wartość inwestycji 3 500 000,00 zł, wnioskowana kwota 3 430 000,00 zł.

Odbudowa wieży wschodniej kościoła par. p.w. Wniebowzięcia NMP w Pyrzycach” – Udzielenie dotacji. Przewidywana wartość inwestycji 3 560 000,00 zł, wnioskowana kwota 3 488 800,00 zł.

Remont zespołu zabytków zlokalizowanych na dz. nr 821 obręb Brzesko” – Udzielenie dotacji. Przewidywana wartość inwestycji 3 500 000,00 zł, wnioskowana kwota 3 430 000,00 zł.

Renowacja budynku Kaplicy św. Ducha w Pyrzycach, gm. Pyrzyce” – Inwestycja własna. Przewidywana wartość inwestycji 3 580 000,00 zł, wnioskowana kwota 3 500 000,00 zł.

Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie” – Inwestycja własna. Przewidywana wartość inwestycji 3 200 000,00 zł, wnioskowana kwota 3 130 000,00 zł.

Jak widać z zestawienia, na trzynaście przyznanych dofinansowań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w powiecie pyrzyckim tylko dwa nie dotyczą obiektów kościelnych, jedynie w Lipianach dwie dotacje dotyczą zabytkowych kamieniczek. W gminie Pyrzyce rządowe gremia nie uznały „remontu i adaptacji Bramy Bańskiej wraz z dobudową schodów zewnętrznych”, czy zabytkowego obiektu szkoły w Mielęcinie za godne dofinansowania zabytki.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn