You are currently viewing Podatki i opłaty lokalne 2024

Podatki i opłaty lokalne 2024

Każdego roku przypominamy czytelnikom, że samorządy (wójt, burmistrz, prezydent, starosta) tak jak i rząd nie mają swoich pieniędzy. Budżet rządowy i samorządowy pochodzi przede wszystkim z płaconych przez obywateli podatków a ich wysokość jest w końcówce każdego roku ustalana na kolejny.

Uchwały gmin ustalające ich wysokość na kolejny rok stanowią punkt wyjścia do planowania budżetu każdego samorządu najpierw po stronie dochodowej, a później wydatkowej. Jak zwykle mieszkańcy gmin i radni chcieliby, żeby podatki były niskie, a wydatki na inwestycje bardzo duże. Niestety nie da się w gminie wydawać więcej niż wpływa w podatkach, podobnie jak w gospodarstwie domowy. Podwyższanie podatków nie jest zbyt popularne i często z populistycznych względów radni chowają głowę w piasek nie myśląc o tym, co będzie dalej. Nie myślą, bo nie muszą, bo za nic nie odpowiadają, za budżet odpowiada wójt, burmistrz, prezydent miasta. Często też radni będą cy w opozycji do szefa gminy wykorzystują kwestie podatkowe do tego by przyłożyć wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi, który musi zadbać o budżet, planowane inwestycje, czy wynagrodzenia dla pracowników urzędu, czy jednostek. Wysokość podwyżek podatków lokalnych uzależniona jest od wielu czynników, często też niemerytorycznych, uzależnionych od tego czy większość w radzie lubi czy nie lubi wójta, burmistrza.

Dane zamieszczone w przygotowanej przez naszą redakcję tabeli przekazane zostały nam przez pracowników Urzędów Gmin powiatu pyrzyckiego, którym za poświęcony czas serdecznie dziękujemy.

RT

Facebook
Twitter
LinkedIn