You are currently viewing Kolej Minus Myślibórz?

Kolej Minus Myślibórz?

Kilka wydań wstecz pisaliśmy o tym, że samorząd Województwa Zachodniopomorskiego złożył wniosek do programu rządowego Kolej Plus o środki na odbudowę nieczynnej linii kolejowej Stargard Kostrzyn, a także w ramach tego zadania połączenie Myśliborza z Gorzowem. Inwestycja, według wstępnych wyliczeń ma kosztować około 700 mln zł. Należy dodać, że zachodniopomorski samorząd złożył wnioski o w/w inwestycje w końcówce funkcjonowania projektu Kolej Plus. Do programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus, a konkretnie do PKP Polskie Linie Kolejowe trafiło blisko 100 wniosków z całej Polski, na łączną kwotę około 25 mld zł, gdy w programie Kolej Plus zarezerwowane jest 5,6 mld zł. W artykule pisaliśmy także o tym, że burmistrz gminy Pyrzyce Marzena Podzińska od kilku lat zabiega o nieodpłatne przejęcie terenów pokolejowych na potrzeby własnej infrastruktury drogowej, obwodnicy Pyrzyc, ścieżek rowerowych itd. W tym temacie doszło już do wstępnego porozumienia pomiędzy samorządem wojewódzkim a gminą Pyrzyce w sprawie realizacji obwodnicy, o czym mieszkańcy gminy Pyrzyce byli informowani. Niestety do przekazania gruntów pokolejowych jak na razie nie doszło, a samorząd wojewódzki przed zamknięciem naboru w ramach programu Kolej Plus złożył wniosek, o którym piszemy powyżej i dziś czekamy na jego ocenę. Ponieważ projekt marszałkowski prowadzi linię kolejową dawnym szlakiem od Stargardu do Myśliborza i dalej, postawiliśmy sprawdzić, jak wygląda dziś tor kolejowy przebiegający przez Myślibórz. Ano nie wygląda, bo go już nie ma. Jest za to prawie na ukończeniu obwodnica Myśliborza w ciągu drogi krajowej Nr 26. Nie wiemy więc, jak dziś mogłoby wyglądać odtworzenie linii kolejowej dalej niż do Renic.