You are currently viewing Ogród Dendrologiczny w Przelewicach świętował 90 lat istnienia

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach świętował 90 lat istnienia

Niezwykłe wydarzenie miało miejsce 8 września, kiedy to Ogród Dendrologiczny w Przelewicach obchodził swoje imponujące 90-te urodziny. Tego dnia obyło się Ogólnopolskie Sympozjum
z okazji 90-lecia Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach pt. ,,Historyczne parki i ogrody dziedzictwem kultury oraz miejscem nowych form edukacji”. To był dzień pełen emocji, wypełniony cenną wiedzą, inspiracją i pięknem natury. Jubileusz Ogród Dendrologiczny
w Przelewicach to wydarzenie, które nie tylko uczciło długą historię ogrodu, ale także stanowiło okazję do refleksji nad jego znaczeniem i przyszłością.

Teresa Kalina, Zygmunt Siarkiewicz, Olgierd Kustosz

Całe wydarzenie rozpoczęło się występem kwartetu BaRock. Słowa otwarcia, skierowane przez Dyrektora Ogrodów Przelewice, Zygmunta Siarkiewicza wraz z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierdem Kustoszem, były inspirujące i zaznaczyły istotę tego jubileuszu. W wydarzeniu uczestniczyli poprzedni pracownicy i dyrektorzy Arboretum
w Przelewicach. Wśród nich byli: Maria Jolanta Syczewska oraz Teresa Lewandowska. Obecni byli również znani goście, w tym Poseł na Sejm RP Dariusz Wieczorek oraz Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Teresa Kalina.

Wśród honorowych gości byli dr hab. Marcin Kubus – prezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, profesor ZUT oraz Rektor ZUT Jacek Wróbel. Uczestniczyła także Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, prof. ucz. dr hab. Justyna Wiland-Szymańska. W wydarzeniu brał też udział Burmistrz Miasta Woldegk dr. Ernst-Jürgen Lode.

W ciągu dnia goście mieli okazję uczestniczyć w wykładach wielu prelegentów, którzy dzielili się swoją wiedzą i pasją. Wśród nich byli m.in. mgr inż. Łucja Swiłło, dr hab. inż. Marcin Kubus, dr hab. Michał Węgrzyn, prof. dr hab. Andrzej M. Jagodziński, mgr inż. Piotr Banaszczak oraz dr inż. Joanna Śliwińska. Ich prezentacje pomogły zgłębić historię i rolę Ogrodu Dendrologicznego oraz Ogrodów Botanicznych w Polsce.

Podczas jubileuszu, Łucja Świłło, która była dyrektorem Arboretum Przelewice w latach 1993-1996, została uhonorowana odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego za jej wyjątkowy wkład
w dziedzinie dendrologii. To zasłużone wyróżnienie dla osoby, która oddała serce i dużo pracy na rzecz ochrony przyrody i rozwoju Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

Łucja Świłło otrzymała odznakę gryfa Zachodniopomorskiego

Nie zabrakło również momentu na podziękowania pracownikom Ogrodu Dendrologicznego, którzy przez lata pielęgnowali i dbali o jego piękną zieleń. Ich ciężka praca i poświęcenie przyczyniły się do utrzymania ogrodu w dobrej kondycji przez lata.

Pracownicy Ogrodów Przelewice

Sesja posterowa była okazją do zapoznania się z jeszcze większą liczbą ciekawych projektów
i badawczych inicjatyw związanych z dendrologią. Cele sympozjum, takie jak wymiana naukowych poglądów i doświadczeń, edukacja globalna i ukazanie historii Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, zostały osiągnięte z sukcesem.

Organizatorzy wydarzenia serdecznie podziękowali wszystkim uczestnikom, prelegentom
i społeczności za udział w jubileuszu. Wyrazili również wdzięczność komitetowi naukowemu, sponsorom oraz patronom medialnym za ich wsparcie.

Choć minęło już 90 lat, to stanowi dopiero początek długiego okresu pełnego piękna i wiedzy, który czeka na to wyjątkowe miejsce. Jednakże, nie jest to tylko czas przeszłości, ale również chwila, w której planowane i trwające modernizacje oraz innowacje pozwalają na kontynuację ważnych misji. Prace modernizacyjne w Ogrodach Przelewice – Zachodniopomorskim Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej mają na celu jeszcze lepsze dostosowanie ogrodu i obiektów znajdujących się w majątku do współczesnych potrzeb i wyzwań związanych z ochroną przyrody. Te inwestycje stwarzają także nowe możliwości dla społeczności lokalnej
i turystów, co pozwoli w pełni rozwinąć potencjał tego miejsca w przyszłości, przyciągając jeszcze większą liczbę odwiedzających.

K. B.

Facebook
Twitter
LinkedIn