You are currently viewing W Lipianach i Warnicach 500+ na alkohol?

W Lipianach i Warnicach 500+ na alkohol?

W kwietniu 2016 ruszy program „500 plus”, w ramach którego rodziny otrzymają świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, a jeśli spełnią kryterium dochodowe (800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami) – również na pierwsze, a pierwsze wypłaty tego świadczenia miały miejsce już w maju 2016 roku. Na pewną zbieżność w relacji 500+ a ilość sprzedanego alkoholu zwrócił nam uwagę jeden z czytelników, by sprawdzić czy jego podejrzenia są słuszne zapytaliśmy pyrzyckie gminy o wyniki sprzedaży alkoholu na ich terenie przez koncesjonowane sklepy.

Gmina Warnice

– Ilość punktów sprzedaży alkoholu – 50, sprzedaż alkoholu w roku 2014 na kwotę 1.647.545,16 zł

– ilość punktów sprzedaży alkoholu – 49, sprzedaż alkoholu w roku 2015 na kwotę 1.716.970,87 zł

– ilość punktów sprzedaży alkoholu – 46, sprzedaż alkoholu w roku 2016 na kwotę 2.222.690,38 zł (wzrost do poprzedniego roku o kwotę 505.718,38 zł)

– ilość punktów sprzedaży alkoholu – 43, sprzedaż alkoholu w roku 2017 na kwotę 2.172.650,43 zł

-ilość punktów sprzedaży alkoholu – 42, sprzedaż alkoholu w roku 2018 na kwotę 2.454.479,28 zł (wzrost w stosunku do roku 2015 o kwotę 737.508,41 zł)

Przyjmując kwotę z 2018 roku statystyczny mieszkaniec gminy Warnice wydał w tym roku na alkohol 702 zł

Gdyby Posłużyć się tylko przykładem gminy Warnice, to można byłoby z dużą dozą pewności powiedzieć, że 500+ w znacznej części idzie na „przelew”

Gmina Bielice

– Ilość punktów sprzedaży alkoholu – 33, sprzedaż alkoholu w roku 2014 na kwotę 1.388.905,26 zł

– ilość punktów sprzedaży alkoholu – 34, sprzedaż alkoholu w roku 2015 na kwotę 1.511.965,34 zł

– ilość punktów sprzedaży alkoholu – 30, sprzedaż alkoholu w roku 2016 na kwotę 1.639.489,51 zł

– ilość punktów sprzedaży alkoholu – 30, sprzedaż alkoholu w roku 2017 na kwotę 1.628.071,22 zł

– ilość punktów sprzedaży alkoholu – 29, sprzedaż alkoholu w roku 2018 na kwotę 2.071.966,73 zł

Przyjmując kwotę z 2018 roku statystyczny mieszkaniec gminy Bielice wydał w tym roku na alkohol 664 zł

W tej gminie alkoholowego efektu 500+ jakoś nie widać.

Gmina Lipiany

– Ilość punktów sprzedaży alkoholu – 18, sprzedaż alkoholu w roku 2014 na kwotę 2.793.488,03 zł

– ilość punktów sprzedaży alkoholu – 18, sprzedaż alkoholu w roku 2015 na kwotę 3.238.380,83 zł

– ilość punktów sprzedaży alkoholu – 21, sprzedaż alkoholu w roku 2016 na kwotę 3.236.470,75 zł

– ilość punktów sprzedaży alkoholu – 16, sprzedaż alkoholu w roku 2017 na kwotę 4.257.488,97 zł (wzrost w porównaniu z rokiem 2016 o 1.019.108,14 zł)

– ilość punktów sprzedaży alkoholu – 17, sprzedaż alkoholu w roku 2018 na kwotę 4.191.490,05 zł

Przyjmując kwotę z 2018 roku statystyczny mieszkaniec gminy Lipiany wydał w tym roku na alkohol 706 zł

W gminie Lipiany wzrost z 2016 na 2017 rok to ponad milion złotych, gdyby przyjąć tylko 2018 rok to średnio jeden punkt sprzedaży alkoholu w gminie Lipiany sprzedał tego towaru za kwotę ponad 246 tysięcy złotych.

Gmina Kozielice

– Ilość punktów sprzedaży alkoholu – 14, sprzedaż alkoholu w roku 2014 na kwotę 1.068.484,89 zł

– ilość punktów sprzedaży alkoholu – 14, sprzedaż alkoholu w roku 2015 na kwotę 1.107.759,89 zł

– ilość punktów sprzedaży alkoholu – 13, sprzedaż alkoholu w roku 2016 na kwotę 1.075.241,66 zł

– ilość punktów sprzedaży alkoholu – 11, sprzedaż alkoholu w roku 2017 na kwotę 1.073 065,80 zł

– ilość punktów sprzedaży alkoholu – 10, sprzedaż alkoholu w roku 2018 na kwotę 971.657,65 zł

Przyjmując kwotę z 2018 roku statystyczny mieszkaniec gminy Kozielice wydał w tym roku na alkohol 382 zł

Gmina Przelewice

– Ilość punktów sprzedaży alkoholu – 25, sprzedaż alkoholu w roku 2014 na kwotę 2.348.651,46 zł

– ilość punktów sprzedaży alkoholu – 24, sprzedaż alkoholu w roku 2015 na kwotę 2.498.530,38 zł

– ilość punktów sprzedaży alkoholu – 23, sprzedaż alkoholu w roku 2016 na kwotę 2.114.932,29 zł

– ilość punktów sprzedaży alkoholu – 19, sprzedaż alkoholu w roku 2017 na kwotę 2.017.837,79 zł

– ilość punktów sprzedaży alkoholu – 19, sprzedaż alkoholu w roku 2018 na kwotę 2.095.186,91 zł

Przyjmując kwotę z 2018 roku statystyczny mieszkaniec gminy Przelewice wydał w tym roku na alkohol 402 zł

Gmina Pyrzyce

– Ilość punktów sprzedaży alkoholu – 25, sprzedaż alkoholu w roku 2014 na kwotę zł

– ilość punktów sprzedaży alkoholu – 24, sprzedaż alkoholu w roku 2015 na kwotę 2 498 530,38 zł

– ilość punktów sprzedaży alkoholu – 23, sprzedaż alkoholu w roku 2016 na kwotę 2 114 932,29 zł

– ilość punktów sprzedaży alkoholu – 19, sprzedaż alkoholu w roku 2017 na kwotę 2 017 837,79 zł

– ilość punktów sprzedaży alkoholu – 203, sprzedaż alkoholu w roku 2018 na kwotę 2 095 186,91 zł

Z powyższych liczb wynika, że najwięcej na alkohol wydaje statystyczny (od niemowlaków do staruszków) mieszkaniec gminy Lipiany i Warnice, niestety nie mamy danych, ile mieszkańcy pyrzyckich gmin wydają na alkohol w sklepach poza powiatem i ile produkuje się w powiecie bimbru. Czy na podstawie przekazanych nam przez gminy danych można powiązać wartość sprzedanego w danej gminie alkoholu z wypłatą świadczenia 500+, każdy czytelnik niech odpowie sobie sam.