You are currently viewing Szpital na rehabilitacji

Szpital na rehabilitacji

By wyjaśnić niepokojące informacje na temat braku usług rehabilitacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach skierowaliśmy do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach pytania jak poniżej:
1) Czy prawdą jest, że Szpital Powiatowy w Pyrzycach nie prowadzi już rehabilitacji na dotychczasowych zasadach?
2) Jeżeli tak, to co się zmieniło w świadczeniu tych usług medycznych i dlaczego?
Odpowiedź Od 1 lipca 2019 r. Pracownia Fizjoterapii w Szpitalu Powiatowy w Pyrzycach rozpoczęła świadczenie usług rehabilitacyjnych komercyjnie, tzn. usługi są finansowane bezpośrednio przez pacjentów, a nie tak jak to było dotychczas przez NFZ. Dla pacjentów przygotowaliśmy specjalną ofertę z rozszerzonym w stosunku do poprzedniego zakresu pakietem usług. Oferujemy również pacjentom konkurencyjne w stosunku do innych podmiotów ceny usług fizjoterapeutycznych. Na zabiegi komercyjne nie ma również długich terminów oczekiwania. Pacjenci mogą się umówić na zabiegi nawet z dnia na dzień. Zabiegi podobnie jak dotychczas są wykonywane przez zespół profesjonalnych fizjoterapeutów. Możliwość przedstawienia pacjentom oferty komercyjnej jest związana z zakończeniem z końcem czerwca br. umowy z NFZ na świadczenia fizjoterapeutyczne. Ze względu na to, że jesteśmy podmiotem publicznym nie mogliśmy wcześniej wykonywać usług komercyjnych w zakresie, na który mamy kontrakt z NFZ. Ze względu na zapotrzebowanie społeczne na świadczenia bezpłatne w ramach NFZ w najbliższej przyszłości nie wykluczamy ubiegania się o zawarcie nowej umowy z NFZ na usługi fizjoterapeutyczne, jednak będzie to uzależnione od wyceny świadczeń medycznych przez NFZ na ten zakres usług. Od 1 lipca 2019 r. zawarliśmy również z NFZ nową umowę na działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z korzystniejszym niż dotychczas kontraktem oraz uzyskaliśmy w ostatnim okresie kontrakt rozszerzający pakiet usług ambulatoryjnych szpitala o nową poradnię o profilu gastroenterologicznym. Ponadto jesteśmy w trakcie uzgodnień umożliwiających w bieżącym roku uruchomienie kolejnych poradni szpitalnych w ramach kontraktu z NFZ, jak też sukcesywnie planujemy rozszerzać działalność szpitala o kolejne usługi komercyjne.