You are currently viewing Odpadowy PAT

Odpadowy PAT

W tabeli podatków lokalnych na 2021 rok, zamieszczonej w ostatnim wydaniu PULSU, publikujemy ceny wywozu odpadów komunalnych w powiecie pyrzyckim. I tak w gminach należących do Związku Gmin Dolnej Odry, czyli Lipiany, Bielice i Warnice cena wywozu odpadów wynosić będzie w 2021 roku 11,90 zł liczona od 1 m3 zużytej wody i wzrosła o około 67% w porównaniu z rokiem 2020. Związek gmin przyjął też, że domostwa, w których nie ma licznika wody przyjmuje się zużycie na poziomie 3,5 m3 od osoby, co daje w tym przypadku koszt wywozu odpadów komunalnych na jedną osobę 41,65 zł miesięcznie. W przeciwieństwie do w/w gmin, gdzie już od listopada wiadomo, jaka będzie cena wywozu odpadów na 2021 rok i jak będzie wyliczona, w gminie Pyrzyce mamy odpadowy PAT, który trwa już dwa lata. Większość w radzie, którą stanowią radni z Klubu PiS i „Bezpartyjne” Pyrzyce blokuje podwyżki ceny wywozu odpadów i nie wprowadza żadnych innych rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami, tak jak zrobiły to gminy Warnice, Bielice i Lipiany zrzeszone w ZGDO lub przejścia na system mieszany rozliczania wywozu odpadów. Radni Klubu PiS i „Bezpartyjne” Pyrzyce przez dwa lata otrzymali od burmistrz Pyrzyc do analizy i przepracowania wszystkie możliwe warianty gospodarki odpadami, odbyło się kilka spotkań poświęconych tylko tej sprawie, przygotowywane były przez urząd symulacje, były spotkania z administratorami nieruchomości i do dziś PAT, zakończony na ostatniej sesji rysowanką przygotowaną przez radnego Mirosława Stasiaka, którą oba w/w kluby uznały za ekspercką analizę systemu gospodarki odpadami.
Oto kilka (nie cytuję dosłownie) „konstruktywnych” wniosków, myśli jakie wypłynęły z wypowiedzi radnych: „Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne na czymś oszukuje, ale nie wiadomo na czym”, „PPK jest spółką gminy Pyrzyce, więc spółka powinna wykonywać, co im Gmina każe i nie pytać o zapłatę”, „Że kilkadziesiąt lat temu to firma komunalna działała a teraz to tylko woda i śmieci” i, o zgrozo, radni gminy wypowiadali się na temat działalności PPK jakby nie obowiązywała ustawa o zamówieniach publicznych, czyli przejrzyste i w pełni transparentne przetargi na usługi itd., itd. A lekiem na całe zło według w/w klubów będzie zewnętrzny audyt, który sprawdzi, na czym załoga PPK oszukuje radnych, bo przecież PPK to nie budynek, tylko pracownicy firmy. Po takiej „merytorycznej” dyskusji burmistrz Pyrzyc zaproponowała radnym z Klubu PiS i „Bezpartyjne” Pyrzyce, że jak chcą audytu, to muszą znaleźć na ten cel pieniądze w budżecie na 2021 rok, czyli komuś zabrać, żeby zapłacić za audyt, który może kosztować nawet do 100 tysiące złotych, w zależności od wybranego zakresu usługi. Radni na pewno pieniądze znajdą, czyli komuś zabiorą, żeby audyt wykonać, ale zanim zostanie wyłoniona firma, która go przeprowadzi i audyt zostanie wykonany minie kilka miesięcy. Czy w tym okresie znowu do wywozu odpadów gmina Pyrzyce będzie musiała dołożyć, albo, jak ostatnio, może śmieci nie będą wywożone, co radny Błażejewski nazwał pokazówką nie rozumiejąc zupełnie jako samorządowy pracownik, co to jest dyscyplina finansów publicznych. Do dziś, w związku z tym, że radni Klubu PiS i „Bezpartyjne” Pyrzyce nie podejmują decyzji nie tylko co do wysokości stawki, ale i nie podejmą żadnej decyzji, co do wyboru innej, korzystnej dla mieszkańców formy gospodarki odpadami gmina Pyrzyce z budżetu dopłaciła już około 1 miliona zł.
Obecna umowa z PPK na wywóz odpadów zawarta została na okres od 1 grudnia 2020 do 31 marca 2020, ale kiedy skończą się pieniądze? Tego nikt nie wie.
„Już podczas trwania sesji, ja i radni, którzy byli przeciwni podwyżce, zostaliśmy oskarżeni o to, że to przez nas PPK nie odbiera śmieci a nasza Gmina tonie w śmieciach. Zapewne już niedługo do tych oskarżeń dołączy się lokalny Puls Powiatu nazywając nas trucicielami i hamulcowymi rozwoju naszej Gminy” – napisał na swoim facebooku jako słowo wstępu do przygotowanej i publikowanej przez siebie „analizy” radny Mirosław Stasiak
Panie radny, Pana gmina i Pana śmieci, a moja gazeta, jak Pan pod moim adresem na swoim facebooku kierował obraźliwe teksty to było OK?? I wtedy koledzy radni Panu klaskali i mówili AMEN. Ale jak ja nazwę Pana hamulcowym, albo trucicielem to znaczy, że zieje nienawiścią?? Niech Pan i Pana koledzy przyjmą wreszcie do świadomości, że mieszkańcy wybierali Was na radnych, a nie na świętych i nikt Pana nie zmuszał do tego, żeby rajcą być. A wygadywanie trzeci rok tych samych opinii o śmieciach, to trochę tak, jak wysadzanie puszki coca coli. Bo gdyby się Pan rozejrzał, to nigdzie w powiecie pyrzyckim nie ma takiego bałaganu z ustalaniem stawek za wywóz odpadów komunalnych. Radni innych gmin, mimo że na pewno każdy z nich chce niskiej ceny za wywóz śmieci, to już się nauczyli liczyć, sprawdzili, albo wybrali inną formę rozliczania odpadów. A w Radzie Gminy Pyrzyce dwa lata minęły i jakby czas się zatrzymał. Gdyby ktoś oglądał sesje z 2019 roku, gdzie radni Klubu PiS i „Bezpartyjne Pyrzyce” wypowiadają się na temat cen śmieci i porównał ostatnią sesję, to do dziś nic się nie zmieniło, mówicie Panowie cały czas to samo. Pan i Pana koledzy kreujecie się na bohaterów i piszecie na swoich facebookach o tym, że blokujecie podwyżkę cen śmieci, że mieszkańcy, nie zapłacą więcej, czemu nigdy nie napisaliście, że jak zabraknie pieniędzy w systemie wywozu odpadów to i tak mieszkańcy zapłacą. Zapłacą z budżetu gminy Pyrzyc, a budżet to ich podatki i, tak jak napisałem powyżej, mieszkańcy już za waszą dwuletnią zabawę i brak edukacji z odpadami zapłacili około miliona złotych i mieli trzy dni bez śmieciarki.

RT

Dodaj komentarz