You are currently viewing KPP w Pyrzycach za 18 milionów

KPP w Pyrzycach za 18 milionów

Projekt budowy nowej Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach dyskutowany od kilkunastu lat nabiera w tym roku rozpędu. 28 lipca 2020 roku Starosta Pyrzycki Stanisław Stępień podpisał pozwolenie na budowę nowej siedziby pyrzyckiej policji przy ulicy Młodych Techników w Pyrzycach, a już 13 listopada 2020 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Firmy zainteresowane wykonaniem obiektu mają czas na złożenie oferty do 2 grudnia 2020. Całkowita wartość zamówienia zamieszczona w ogłoszeniu przetargowym to kwota 18 285 964,50 zł netto, ostateczny koszt budowy nowej siedziby pyrzyckiej policji okaże się po złożeniu ofert przez potencjalnych wykonawców na początku grudnia. Jak widać, jest duża szansa, że budowa budynku o kubaturze prawie 6 tysięcy m3, jednej kondygnacji podziemnej i dwóch kondygnacjach nadziemnych o łącznej powierzchni 2 147 m2 rozpocznie się w roku przyszłym. PP