You are currently viewing Skrzyżowanie bez zmian

Skrzyżowanie bez zmian

Od kilku lat mieszkańcy Pyrzyc dyskutują na temat bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy 1Maja – droga wojewódzka i ulicy Zabytkowej – droga powiatowa. Jest to ruchliwe przejście dla pieszych i ryzykowne skrzyżowanie dla pojazdów. Były plany wykonania w tym miejscu ronda najazdowego, były plany zainstalowania sygnalizacji świetlnej i cisza. W związku z tym, że ulica 1 Maja jest drogą wojewódzką – wyższej rangi, to zwróciliśmy się do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z pytaniem o inwestycyjne plany na tym skrzyżowaniu. – „W odpowiedzi na pismo z dnia 12.11.2019 r. (wniesione drogą elektroniczną) w sprawie realizacji zadania projektowego pn: „Rozbudowa skrzyżowania dw 119 (ul. I Maja) z ul. Zabytkową w m. Pyrzyce “, uprzejmie informujemy, że Województwo Zachodniopomorskie zleciło wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Niestety, z uwagi na fakt, że skrzyżowanie objęte przebudową znajduje się na terenie Starego Miasta w Pyrzycach, które jest wpisane do rejestru zabytków, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie wydał negatywną opinię odnoszącą się do przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z powyższym Wojewoda Zachodniopomorski 3 września 2019 r. wydał decyzję o odmowie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla w/w zadania projektowego.
Tym samym Województwo Zachodniopomorskie nie ma możliwości wykonania planowanej rozbudowy przedmiotowego skrzyżowania” – pisze w odpowiedzi na nasze zapytanie dyrektor Michał Żuber.
Z jednej strony pyrzyckie zabytki mogą być powodem do dumy, a z drugiej, jak widać, powodem do wstrzymywania istotnych dla miasta inwestycji, czy to koniec tematu przebudowy w/w skrzyżowania?
PP