You are currently viewing Będę pisać na Nowogrodzką !

Będę pisać na Nowogrodzką !

Na temat przejęcia zaniedbanych, zaśmieconych terenów pokolejowych przez Gminę Pyrzyce piszemy w Pulsie Powiatu średnio kilka razy w roku. W większości opisujemy kolejne działania na ten temat (pisma, rozmowy, konsultacje) Burmistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej, które rozpoczęły się w 2019 roku. Dziś, po prawie 3 latach od pierwszego pisma Burmistrz do Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Pyrzyce pokolejowych nieruchomości, kolejnych pism do PKP i spotkań nadal na opuszczonych terenach coraz więcej drzew i śmieci. Ostatni raz pisaliśmy o terenach pokolejowych w kontekście planów Gminy Pyrzyce i innych pyrzyckich gmin budowy ścieżek rowerowych, których trasa w części planowana jest po nieczynnych liniach kolejowych. Publikowaliśmy także pismo burmistrz Pyrzyc do prezesa Polskich Kolei Państwowych S.A. a dziś poniżej publikujemy na nie reakcję „W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 8 czerwca 2022 r. (znak: PNiGM.6822.2.2022), dotyczące przekazania na rzecz Gminy Pyrzyce, w trybie art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, prawa użytkowania wieczystego wskazanych działek gruntu, przedkładam poniższą informację.

Wymienione działki gruntu znajdują się w użytkowaniu wieczystym PKP SA Zajęte są one pod linię kolejową i znajdują się w terenach zamkniętych. W związku z powyższym, przedmiotowe działki są zarządzane przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA (docelowo planowane jest przekazanie praw do nich na rzecz PKP PLK SA). W związku z powyższym, ewentualne przekazanie przez PKP SA na rzecz Gminy Pyrzyce trybie art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, prawa użytkowania wieczystego wskazanych działek gruntu, byłoby możliwe do rozważenia po uprzedniej formalnej i fizycznej likwidacji linii kolejowej oraz po wyłączeniu działek z terenów zamkniętych.

Uzgodnienia i działania w powyższym zakresie są niezależne od PKP SA – powinny się one odbyć pomiędzy Gminą Pyrzyce a PKP PLK SA, przy udziale ministra właściwego ds. transportu.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na chwilę obecną Biuro Obrotu Nieruchomościami w PKP S.A. Centrali nie widzi możliwości rozpoczęcia działań zmierzających do przekazania przedmiotowych działek gruntu na rzecz Gminy Pyrzyce”

Od początku lat 90. zamykano kolejne linie kolejowe z Pyrzyc: w 1992 prowadzącą do Godkowa, w 1996 przez Chwarstnicę do Gryfina, w 1999 z Myśliborza do Kostrzyna, a rok później z Pyrzyc do Myśliborza. Ostatnią czynną linię do Stargardu zamknięto w 2004 roku, która obecnie jest linią czynną w rejestrze, a nieużytkowaną przez PKP. Ponadto w 2021 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybudowała po torach linii Stargard – Pyrzyce – Kostrzyn obwodnicę Myśliborza, na którą środki zaplanował w październiku 2017 roku minister infrastruktury.

Rozmawiałam niedawno z panem Zbigniewem Boguckim, Wojewodą Zachodniopomorskim na temat terenów pokolejowych, zaprosiłam go do Pyrzyc żeby zobaczył, jak wygląda teren PKP w centrum miasta. Rozmawiałam z nim o moich planach na zagospodarowanie tego terenu.

Dziś mam odpowiedź od prezesa PKP i już wysłałam kolejne pismo do Ministerstwa Infrastruktury, także do wiadomości pana wojewody.

Miasto Pyrzyce musi się rozwijać, musimy budować nowe ciągi komunikacyjne i niezbędną miastu infrastrukturę. Dookoła miasta są wysokiej klasy tereny rolnicze, a centrum „nieużytki” pokolejowe. Nie odpuszczę tego tematu i może, tak jak pan redaktor sugeruje, będę pisać także do Jarosława Kaczyńskiego prezesa Prawa i Sprawiedliwości, albo pojadę na jedno z jego spotkań żeby mu sprawę przedstawić” – odpowiedziała na pytanie, co dalej ,Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc.

RT