You are currently viewing Pyrzycka pływalnia nie znalazła uznania rządu

Pyrzycka pływalnia nie znalazła uznania rządu

 Dziś opublikowano decyzję Rady Ministrów o podziale dodatkowych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych, które powiększyły wsparcie dla samorządów o 6 mld zł. Burmistrz Pyrzyc wystąpiła z wnioskiem do FIL o uzyskanie środków w wysokości 6 milionów zł. z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja budynku pływalni przy Szkole Podstawowej w Pyrzycach”. Dziś już wiemy, że mieszkańcy Pyrzyc z tej puli pieniędzy na pływalnie nie dostali. Dotację w ramach funduszu na inwestycje otrzymało Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. Jest to kwota ponad 5 milionów zł z przeznaczeniem na „Kompleksową termomodernizację budynku szkoły, internatu oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach, dostosowanie budynku internatu do wymogów przeciwpożarowych, wymiana 235 m lokalnej sieci ciepłowniczej”. Dotację z FIL otrzymały w powiecie pyrzyckim także gmina Kozielice 3,7 miliona zł na inwestycje „Przebudowa dróg powiatowych i gminnych poprzez budowę chodników wraz ze zjazdami, budowę utwardzeń i zatok autobusowych oraz częściową przebudowę dróg gminnych w dwóch miejscowościach: Trzebórz oraz Tetyń. W ramach inwestycji planuje się również wymianę starej sieci wodociągowej z rur azbestowych wraz z przyłączami aby poprawić jakość wody”, gmina Warnice 3 miliony zł na inwestycje „Budowa sieci wodociągowej do m. Reńsko oraz w m. Reńsko” i gmina Bielice 650 tysięcy zł. na inwestycję „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączy w m. Linie”.
Co sądzą o braku wsparcia dla pyrzyckiej pływalni radni tej gminy z klubu Prawa i Sprawiedliwości? To nagroda za wybory prezydenckie, czy kara za marsze kobiet?
Jeszcze przed oddaniem gazety do druku, na facebooku radnego gminy Pyrzyce Huberta Łuszczyka mogliśmy przeczytać „odpowiedź” na postawione powyżej pytanie, jednak kara.
W powiecie pyrzycki do drugiego naboru Funduszu Inwestycji Lokalnych złożyło wnioski i jak piszę powyżej dotację otrzymało Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, Gmina Warnice, Gmina Bielice i Gmina Kozielice. W tym ostatnim przypadku dotację z FIL można uznać jako pewną rekompensatę dla wójta Piotra Rybkowskiego za próbę odwołania go przez wojewodę ze stanowiska. Dotacji w wysokości 6 milionów zł nie dostała na pływalnię Gmina Pyrzyce, a także dotacji w łącznej kwocie ponad 8,4 miliona zł nie dostała gmina Lipiany, która złożyła trzy wnioski. Dwa na remonty dróg w miejscowości Osetna i Mironów oraz na remont oczyszczalni ścieków. Akurat w tych gminach zorganizowane zostały marsze kobiet i to kilkukrotnie, gmina Przelewice nie występowała w tym rozdaniu z wnioskiem o środki.
Jak czytamy w mediach ogólnopolskich, problem podziału środków FIL stał się ogólnokrajowy, a rząd zapowiedział już, że będzie trzeci nabór i może wtedy „coś” Pyrzyce i Lipiany dostaną.
RT

Dodaj komentarz