You are currently viewing Radni boją się Kalejdoskopu?

Radni boją się Kalejdoskopu?

Redakcje TVK AURA i Dwutygodnik PULS POWIATU- realizatorzy programu telewizyjnego „Kalejdoskop Pyrzycki” 29 stycznia wystosowały do Marzeny Podzińskiej- Burmistrz Pyrzyc, Remigiusza Pajora Kubickiego -radnego, przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Pyrzycach, Mariusza Szymkowicza – radnego, przewodniczącego Klubu Radnych PIS w radzie i Krzysztofa Wancerza – prezesa Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego zaproszenie do udziału w programie. Tematem zaplanowanego programu na żywo na platformie ZOOM była uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Przy swoich komputerach do rozmowy online na w/w temat zasiedli: Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc i Krzysztof Wancerz, prezes PPK. Do dyskusji nie przystąpił radny Mariusz Szymkowicz, odmawiając w niej udziału w imieniu całego Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwość, do rozmowy na temat gospodarki odpadami w gminie Pyrzyce nie przystąpił też Remigiusz Pajor Kubicki, który w korespondencji z obiema redakcjami pisze –  „Dzień dobry, uprzejmie proszę się kontaktować w tej sprawie z p. Damianem Błażejewskim – przewodniczącym klubu radnych „Bezpartyjne Pyrzyce”. Pozdrawiam serdecznie! Remigiusz Pajor Kubicki” – po czym uzupełnia swoją wypowiedź następująco – „Jako przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki mogę jedynie poinformować, że w czasie posiedzenia komisji temat stawki za gospodarowanie odpadami nie wzbudził tak zaciętej dyskusji jak na sesji, zaś wynik głosowania nad opinią wyniósł: 5 głosów za pozytywną, 4 przeciw pozytywnej, 2 wstrzymujących, a więc nie było wśród radnych jednomyślności. Inne wypowiedzi jako przewodniczącego komisji, zawierające mój osobisty osąd mogłyby wywołać kontrowersje, których chciałbym uniknąć (odsyłam do punktu „Wolne wnioski” w protokole z sesji z lutego ubiegłego roku). W sprawie reprezentowania klubu osobą decyzyjną jest p. Damian Błażejewski i to z nim proszę kontaktować się w tej sprawie. Serdecznie pozdrawiam!”
W związku z dość dziwnie skonstruowaną odmową udziału w programie Piotr Ćwikliński w imieniu obu redakcji ponawia zaproszenie radnego Remigiusz Pajora Kubickiego – „Jest Pan radnym i przewodniczącym najważniejszej komisji w Radzie Miejskiej i dlatego chcielibyśmy, a mieszkańcy gminy Pyrzyce zapewne też poznać Pana aktualne stanowisko na temat patowej sytuacji co do uchwalenia stawki za wywóz odpadów komunalnych. Odsyłanie nas do stanowiska – opinii sprzed roku jest bardzo dziwne i niespotykane. Dlatego jeszcze raz w imieniu obu redakcji, a przede wszystkim w imię transparentności sprawowania władzy, o czym wielokrotnie mówił Pan i pisał także jako lokalny dziennikarz, zapraszam do udziału w programie, gdzie w pełni będzie mógł Pan zaprezentować swoje stanowisko w w/w sprawie. Pozdrawiam i czekam, mam nadzieję na pozytywną odpowiedź”.
Od tego momentu radny Remigiusz Pajor Kubicki już się nie odezwał, w związku z tym zaproszenie do udziału w programie zostało przekierowane do przewodniczącego Klubu Radnych Bezpartyjne Pyrzyce Damiana Błażejewskiego, który także odmówił dyskusji na temat pyrzyckich odpadów komunalnych i przekazał nam, że nikt z jego klubu radnych nie wyraził zgody na reprezentowanie stanowiska klubu w tej sprawie. Program na temat gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Pyrzyce, cen za wywóz do obejrzenia na www.tvkaura.pl i w telewizji kablowej AURA. Program został po raz pierwszy zrealizowany zdalnie na platformie ZOOM.
W ciągu pierwszych dwóch dni emisji materiału w internecie program uzyskał 2360 odbiorców, średni czas oglądania 48 min , całkowity czas programu 74 min, wyświetlenia powyżej 10 min 992, do tego należy dodać oglądalność programu w TVK AURA. Jak widać, mieszkańcy gminy Pyrzyce są zainteresowani dyskusją na temat odpadów, ale radni w/w już nie za bardzo.
RT  

Facebook
Twitter
LinkedIn