You are currently viewing Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności

Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności

Epidemia COVID 19, która dotknęła naszą planetę, nie jest tylko problemem medycznym. Konsekwencje związane z wirusem, takie jak: choroba, śmierć, różnego rodzaju obostrzenia, izolacja, kwarantanna, obowiązek noszenia maseczek, czy obecnie dyskusja o obowiązku szczepień albo wprowadzeniu ograniczeń dla osób niezaszczepionych ma także bardzo duży wpływ na nasze poglądy społeczne, polityczne, religijne itd. Najczęściej spotykanym, także w Polsce, efektem społecznym wywołanym przez epidemię COVID 19 jest ruch sprzeciwiający się noszeniu maseczek, dziś mamy już antyszczepionkowców i przeciwników „segregacji” na zaszczepionych i niezaszczepionych. Jak się okazuje, czas epidemii rodzi, roznieca także ruchy antysystemowe, a z jednym z nich od kilku miesięcy mamy do czynienia także na terenie powiatu pyrzyckiego. Gdyby spróbować jednym zdaniem określić, czego oczekuje ta grupa obywateli naszego powiatu, to można byłoby powiedzieć bardzo ogólnie, że chcą „wypisać” się z obecnie panującego porządku prawnego w Polsce, powiecie, gminie. Zwolennicy PRAWA NATURALNEGO, bo chyba mogę tak ich określić, uznają jego wyższość nad PRAWEM STANOWIONYM, czyli obecnie obowiązującym. Zwolennicy ruchu nie uznają obowiązujących rejestrów: aktu urodzenia, małżeństwa, dowodów osobistych, paszportów, urzędu skarbowego i związanych z nim podatków itd. itd. I tu chciałbym przejść na nasze samorządowe podwórko. Od kilku miesięcy do urzędów stanu cywilnego w Polsce, także w naszym powiecie, zgłaszają się osoby, które żądają wydania odpisów aktów stanu cywilnego, potwierdzonych kserokopii dokumentów zbiorowych. Zwracają się o potwierdzenie fotokopii bądź kserokopii aktów stanu cywilnego – akt urodzenia i małżeństwa wyłącznie przez kierownika USC (nie przez zastępcę). Żądają wydania im oryginalnych aktów urodzeń, czyli wyrwanie aktu z księgi i wydanie im go oraz wydania im dokumentów zbiorowych (oryginałów). Do jednego z USC wpłynęły również wnioski, w których sugeruje się, że USC jest prywatną firmą. Wnioskodawcy informują w swoich pismach do USC, że nie podpisywały osobiście żadnych USTAW, więc ich żadne prawa w ten sposób stanowione nie obowiązują. Wnioskodawcy w/w wniosków, mimo obostrzeń obowiązujących w urzędach, zdecydowanie odmawiają zakrycia ust i nosa. Wiele osób nie chce okazywać dowodu osobistego argumentując to w ten sposób, że „dowód osobisty dotyczy osoby fizycznej, a nie istot żywych” okazują swoje własne dowody tożsamości (wystawione albo przez prezydenta II RP na uchodźstwie bądź sporządzone przez nich samych).

Zjawisko jest już znane we wszystkich działających na terenie powiatu pyrzyckiego urzędach stanu cywilnego, oczywiście z różnym natężeniem. W niektórych urzędach stanu cywilnego sprawy tego typu stanowią około 12% całości zadań.

Każde pismo, które wpłynie do USC musi być rozpatrywane zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, biorąc pod uwagę ŻĄDANIA wnioskodawców, choćby tylko te w części zacytowane powyżej i jednoczesne negowanie przez wnioskodawców przepisów prawa sytuacja jest dosyć trudna i zaczyna stanowić problem dla USC w bieżącej, płynnej obsłudze mieszkańców. Z jednej strony urzędnik, który musi posługiwać się przepisami KPA, a z drugiej obywatel, który neguje wszelkie przepisy i ma swoje żądania.

Z problemem mierzą się dziś pracownicy USC, co dalej zrobić zastanawiają się służby wojewody zachodniopomorskiego. Zapewne czytający ten tekst zwolennicy RUCHU uznają, że materiał jest bardzo pobieżny i nie oddaje do końca filozofii działania, ale po lekturze wielu portali związanych z RUCHEM uznałem, że w krótkim tekście nie da się opisać wszystkich zagadnień z nim związanych.

R.T.

Facebook
Twitter
LinkedIn