You are currently viewing Podatki i opłaty lokalne 2022

Podatki i opłaty lokalne 2022

Dochody samorządów pochodzą przede wszystkim z nakładanych podatków i opłat lokalnych, uchwały ustalające ich wysokość na kolejny rok stanowią punkt wyjścia do planowania budżetu każdego samorządu najpierw po stronie dochodowej, a później wydatkowej. Jak zwykle mieszkańcy gmin i radni chcieliby, żeby podatki były niskie, a wydatki na inwestycje bardzo duże. Niestety nie da się w gminie wydawać więcej niż wpływa w podatkach, podobnie jak w gospodarstwie domowy. Podwyższanie podatków nie jest zbyt popularne i często z populistycznych względów radni chowają głowę w piasek nie myśląc o tym, co będzie dalej i za co wyremontowana zostanie ta czy inna droga. Nie myślą, bo nie muszą, bo za nic nie odpowiadają, za budżet odpowiada wójt, burmistrz, prezydent miasta. Choć można już zauważyć (także w powiecie pyrzyckim) pewne zmiany w zachowaniu radnych, wspólnie z włodarzami gmin poszukują systemowego rozwiązań dla corocznych zmian w podatkach tak, by nie tłumaczyć się, dlaczego jeden podatek wzrósł o 3% a inny o 7%.

Dane zamieszczone w przygotowanej przez naszą redakcję tabeli przekazane zostały nam przez pracowników Urzędów Gmin powiatu pyrzyckiego.

TABELA WWW

 

Facebook
Twitter
LinkedIn