You are currently viewing Przystanek końcowy… Płońsko!

Przystanek końcowy… Płońsko!

Odwiedziłeś już przelewicki ogród dendrologiczny? Jeśli tak, to nie musi być to twój przystanek końcowy. Może warto jeszcze pojechać kawałeczek dalej? Około 5 km w kierunku Barlinka znajduje się stosunkowo nieduża choć ciekawa miejscowość: Płońsko (kiedyś Plonzig). Wieś powstała jeszcze w czasach średniowiecza. W 1380 roku jej część należała do rodziny von Schöningów. Około 1400 roku część osady była własnością rodu von Bredelowów. W 1749 roku wieś (razem z majątkiem w Rosinach) była własnością Hansa von Griefenberga. Od 1754 roku właścicielem majątku w Płońsku (wraz z folwarkiem w Radlewie) był radca okręgowy Gustaw Henryk von Eckevort. Na początku XIX wieku Płońsko należało do radcy G. H. von Jentscha. W 1858 roku właścicielem majątku liczącego 2701 mórg ziemi był Wilhelm August Herman von Jentsch. W latach 70. XIX wieku wieś była zamieszkana przez 219 mieszkańców. W latach 20. XX wieku właścicielem folwarku był F. J. Wedemeyer a administratorem Erich Hampt. W tym czasie we wsi było 312 mieszkańców.

We wsi znajduje się bezstylowy dwór o powierzchni 626 m2 zbudowany w drugiej połowie XIX wieku, najprawdopodobniej na miejscu dawnej siedziby administratora folwarku. Jest to parterowy budynek z niewielką przybudówką, parterowym ryzalitem w elewacji wschodniej, założony na rzucie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym z naczółkami i facjatkami. W sąsiedztwie znajdują się zabudowania folwarczne oraz park dworski o powierzchni 1,9 ha ziemi założony w drugiej połowie XIX wieku z bogatym starodrzewem złożonym m.in. z lip, buków, dębów, klonów, modrzewi, jaworów, grabów i sosny wejmutki.

Inną atrakcją są ruiny miejscowego kościoła. Budowla pyszni się blendowanym szczytem i potężną przyporą. Wieża dzwonna zachowała się jeszcze całkiem dobrze. Świątynia pochodzi z przełomu wieków XIV i XV. Wpisana jest do rejestru zabytków, ale nic już jej chyba nie uratuje. Szkoda! W pobliżu, już poza terenem przykościelnym, zachowała się podstawa pomnika pierwszowojennego.

Przystanek końcowy? Dosłownie i w przenośni. W 1895 roku podjęto się budowy 2 lokalnych linii kolejowych do/z Pyrzyc. Jedna z nich miała przystanek końcowy w… Płońsku. Widoczny jest on na prezentowanej kartce pocztowej. Widokówka nie była przedmiotem obiegu pocztowego. Nie jest również znany jej wydawca.

Dr Wojciech Kuźmiński Facebook
Twitter
LinkedIn