You are currently viewing Pozdrowienia z Mielna Pyrzyckiego!

Pozdrowienia z Mielna Pyrzyckiego!

Ostatnimi przed wojną właścicielami Mielna była rodzina von Massow. Przejęcie majątku na początku XIX w było skutkiem małżeństwa Walentego von Massow (1752-1817), pochodzącego z Łozic z Szarlotą hrabianką von Blumenthal (wywodzącą się z rodziny poprzednich właścicieli). Od tego czasu rodzina Massow była właścicielem majątku Groß Möllen (Mielno), Loist (Łozice), Steinhöfel, a od 1823 roku również właścicielem majątku Demnitz. Walenty von Massow był również naczelnym marszałkiem Królestwa Pruskiego, a jego matka Charlotte Auguste Joh. Luise (1766-1835), córką pruskiego ministra stanu Joachima Christiana Grafa von Blumenthal.

Jego syn Ludwig von Massow był szambelanem na dworze pruskim. W 1834 r. został zarządcą powiatu Niederbarnim. Rok później był już marszałkiem dworu księcia koronnego, później Fryderyka Wilhelma IV. Od 1837 r. Massow był dyrektorem ogrodów królewskich, a od 1840 r. sprawował również od 1840 r. nadzór nad grobowcami królewskimi. Od 1843 r. Massow był członkiem Rady Państwa.

W 1868 r. majątek Massowów obejmował 2922 morgi, 14 domów mieszkalnych, 4 przemysłowe (w tym gorzelnię), 17 gospodarczych i 161 mieszkańców, a wieś posiadała 2532 morgi oraz parafię, wiatrak, karczmę, 40 budynków mieszkalnych 3 przemysłowe, 45 gospodarczych, łącznie 322 mieszkańców. Fryderyk von Massow w 1904 r. przebudował pałacyk w wielką rezydencję z 36 pomieszczeniami mieszkalnymi i gospodarczymi uwidocznionymi na fotografii. W 1939 r. Mielno liczyło 440 mieszkańców. Ostatni właściciel majątku, Werner von Massow, zmarł w 1944 roku. Wdowa Maria Ludwika opuściła Mielno wraz z mieszkańcami w początkach lutego 1945 roku, a pałac został spalony przez Rosjan po zajęciu wsi.

Prezentowana widokówka przedstawia nieistniejący już majątek rodziny von Massow w Mielnie Pyrzyckim. Widokówka z obiegiem pocztowym, nadana na poczcie w Kozielicach 27.02.1905 roku, czyli prezentuje ujęcie pałacu tuż po jego przebudowie. Wydawca kartki był zakład: Photographie und Verlag von Franz Conradt, z Barlinka. Rok produkcji 1904.

dr Wojciech Kuźmiński

Facebook
Twitter
LinkedIn