You are currently viewing Opłaciło się zaryzykować

Opłaciło się zaryzykować

3 grudnia 2021 burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska może uznać za udany, w związku z długotrwałym brakiem dofinansowania ze środków zewnętrznych, podjęła decyzję o remoncie ulicy Owocowej w Pyrzycach z środków własnych gminy, zaryzykowała licząc, że może środki odzyska i dziś wiemy że tak się stało – „Z wielką radością informuję Państwa, iż otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie od Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021r.) na realizacje zadania pt.: „ Przebudowa ulicy Owocowej w Pyrzycach”. O dofinansowanie powyższego zadania aplikowaliśmy do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego trzy razy. Na podstawie przeprowadzonego w lipcu 2020r. naboru wniosków o dofinansowanie powyższe zadanie ujęte zostało na liście rezerwowej (miejsce 23) z wnioskowaną kwotą dofinansowania 1.168 578,73zł. Z uwagi na długi czas oczekiwania na dofinansowanie oraz niepewność otrzymania dofinansowania w naborze na rok 2020, mając na względzie poprawę stanu drogi, komfortu jazdy i bezpieczeństwo mieszkańców podjęłam decyzję o realizacji zadania w roku 2021 ze środków własnych Gminy Pyrzyce. W dniu 01 grudnia 2021r. otrzymaliśmy informację, iż w związku z oszczędnościami przetargowymi zadań zgłoszonych do Funduszu opracowana została kolejna lista podstawowa na którą przeniesiono przedmiotowe zadanie z obniżona kwota dofinansowania tj. 1 015 960,60zł. W dniu 03 grudnia 2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Otrzymane dofinansowanie pozwoli przeznaczyć środki na kolejne inwestycje

W imieniu swoim i mieszkańców serdecznie dziękuje Wojewodzie Zachodniopomorskiemu Panu #ZbigniewBogucki za udzielone dofinansowanie” – przekazała na facebooku gminy Pyrzyce Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska