You are currently viewing Nauczycielskie 500+

Nauczycielskie 500+

W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020., przeznaczonej na wypłatę bonu dla nauczycieli. Od piątku 20 listopada nauczyciele mogą ubiegać się o 500 zł dofinansowania na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zdalnego nauczania. Ten tzw. bon dla nauczycieli ma kosztować w sumie 270 mln zł i finansowany będzie z subwencji oświatowej. W Dzienniku Ustaw ukazało się w czwartek 19 listopada rozporządzenie określające zasady podziału tych pieniędzy między samorządy. Nauczycielskie 500+ stanowi jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu i oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Bonu w/w nie otrzymają nauczyciele i osoby przebywające do 7 grudnia 2020 r. na urlopach: wychowawczym, bezpłatnym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego. Jeśli nauczyciele ci powrócą do świadczenia pracy 7 grudnia 2020 r., zostanie dla nich naliczona subwencja oświatowa. Środki na sfinansowanie bonu nauczycielskiego samorządy mają otrzymać do 30 listopada.