You are currently viewing Przełom w sprawie pływalni?

Przełom w sprawie pływalni?

Gmina Pyrzyce dwukrotnie składała wniosek o dofinansowanie remontu pływalni w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niestety wnioski te nie zyskały uznania i inwestycja mimo przygotowanej przez Gminę Pyrzyce dokumentacji i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń utknęła w miejscu. Jak mówi przysłowie, do trzech razy sztuka i za trzecim się udało. Burmistrz Pyrzyc, oprócz dwóch w/w, złożyła trzeci wniosek do programu Sportowa Polska 2021 na dofinansowanie remontu pływalni w proporcjach 50/50%. i otrzymała dofinansowanie w wysokości 7 760 286 PLN. Z informacji udzielonej przez burmistrz Marzenę Podzińską podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej wynika, że w sprawie „wykluczenia” gminy Pyrzyce z dofinansowań ze środków FIL pisała, a następnie spotkała się z Wojewodą Zachodniopomorskim Zbigniewem Boguckim dwukrotnie i trzeci raz po przyznaniu dofinansowania z programu Sportowa Polska 2021 na temat montażu finansowego dla remontu przyszkolnej pływalni. Jak widać, także po wysokości dofinansowania, w ocenie wniosków z Gminy Pyrzyce coś w gremiach rządowych się zmieniło i dotacja w wysokości 50% kosztów remontu pływalni została przyznana.

Historia przyszkolnej pływalni

Ostatni raz można było popluskać się w basenie – pływalni przy ulicy Rejtana w Pyrzycach tuż przed świętami wielkanocnymi w 2005 roku. Po świętach Wielkiej Nocy wodę z basenu wypompowano, a budynek dawnej pływalni stał się dla szkoły magazynem na krzesła, stoły itd. Pomysłów na powrót do basenowej świetności Pyrzyc od 2005 roku było wiele, ale żaden z nich nie został zrealizowany, powód zasadniczy to nie tylko koszty realizacji wizji ówcześnie rządzących, ale przede wszystkim koszty utrzymania takiego obiektu po jego oddaniu do użytku.

Pomysł na reaktywację

6 listopada 2019 roku Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska zaprezentowała radnym gminy koncepcje rozbudowy i modernizacji budynku pływalni przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka przy ulicy Rejtana w Pyrzycach. Burmistrz wybrała koncepcję remontu- modernizacji pływalni przy ulicy Rejtana, która jest ściśle związane z sąsiedztwem szkoły podstawowej, pływalnia przede wszystkim byłaby obiektem dla uczniów do nauki pływania, wieczorami i w dni wolne od nauki służyłaby rekreacji dla wszystkich chętnych bez względu na wiek. Projekt przedłożony do konsultacji został przygotowany przez firmę AGRAPOL wspólnie z pracownikami urzędu miejskiego. Podczas spotkania w listopadzie 2019 roku pokazano możliwe rozwiązania dla przyszłej inwestycji, koszty jej realizacji, a także koszty związane z utrzymaniem obiektu. Przygotowana koncepcja zakłada wykorzystanie istniejącego już obiektu starej pływalni i istniejącej niecki basenu, pomieszczenia sąsiadujące miałyby być zagospodarowane na strefę relaksacyjną zawierającą między innymi sauny, jacuzzi. Kosztorysowa wartość inwestycji to kwota około 15 milionów złotych. Trudno dziś powiedzieć, czy jest to koszt ostateczny, ponieważ tak naprawdę zweryfikuje go dopiero pierwszy przetarg na wykonanie inwestycji. Został już wykonany projekt remontu-modernizacji pływalni i inwestycja ma już wszystkie wymagane prawem pozwolenia i teraz należy zmontować dla inwestycji plan finansowy, bo dotacja z programu Sportowa Polska 2021, to dopiero 50% szacunkowych kosztów.

Co dalej z pływalnią?

Ostatnie moje spotkanie w panem Zbigniewem Boguckim, Wojewodą Zachodniopomorskim dotyczyło montażu finansowego dla tej inwestycji. Jeżeli gmina Pyrzyce musiałaby dołożyć do inwestycji drugie 8 milionów złotych, to odbyłoby się to kosztem innych zaplanowanych już przeze mnie inwestycji dotyczących sieci wod-kan, dróg gminnych itd. Dlatego będę szukać kolejnych możliwości wsparcia zewnętrznego dla remontu pływalni. Na pewno jakiś wkład własny gminy do tej inwestycji będzie, ale musimy robić wszystko, by był jak najmniejszy. Jestem wdzięczna panu wojewodzie za zrozumienie, niezrozumiałej dla nas w gminie Pyrzyce sytuacji związanej z naszymi wnioskami do RFIL. Liczę na dalszą dobrą współpracę przy tej inwestycji i innych na przykład obwodnicy Pyrzyc, o której także rozmawiałam z panem wojewodą” – przekazała nam Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc

RT.

Facebook
Twitter
LinkedIn