You are currently viewing Koszalińska Ścieżka Dendrologiczna pod opieką Ogrodów Przelewice

Koszalińska Ścieżka Dendrologiczna pod opieką Ogrodów Przelewice

Piękna, rzadko spotykana przyroda występuje nie tylko w Ogrodzie Dendrologicznym
w Przelewicach. Jednym z takich miejsc jest Koszalińska Ścieżka Dendrologiczna, usytuowana w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 107, pomiędzy miejscowościami Dziwnówek i Wrzosowo. Znajduje się tam kilkadziesiąt odmian lilaków, klony palmowe, brzozy karłowate, wszystkie jadalne odmiany kasztanowców, platan zachodni i wschodni oraz mamutowce olbrzymie.
W kolekcji podziwiać można dużo odmian potężnych dębów, od których rozpoczęła się przygoda z sadzeniem roślin. Z krzewów można podziwiać też np. woskownicę europejską spotykaną głównie w pasie wybrzeża bałtyckiego. Wzdłuż drogi stworzono również ścieżkę dendrologiczną pn. ,,Aleja Kalinowa” o długości 1260 m. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody ścieżka jest terenem zieleni, który podlega ochronie. Stworzona została w celach dydaktycznych oraz jako lokalna atrakcja turystyczna. Przy drodze znajduje się często użytkowana ścieżka rowerowa, która prowadzi bezpośrednio do centrum Dziwnówka, Dziwnowa i Łukęcina. Aktualnie wzdłuż drogi znajduje się około 2 500 drzew i krzewów. Na trasie jest kilka gatunków drzew iglastych, niestety częsty wiatr powodował ich łamanie. Duże straty zaobserwowano także w nasadzonych sosnach. Powodem były jelenie, które uszkadzały drzewa.

Pomysłodawcą powstania ścieżki jest członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego – pan Andrzej Szlawski. Na odcinku 1,5 km od 2004 roku sukcesywnie nasadzał pierwsze gatunki drzew. Pasjonat przyrody rozpoczął sadzenie roślin przy drodze tuż przed swoją posesją, argumentując swoje działania ochroną terenu przed wiatrem, który nieustannie panuje nad morzem. Zainteresowanie dendrologiczne pana Andrzeja wpłynęło na powstanie unikatowej kolekcji drzew i krzewów. Prowadzi on również niedużą szkółkę roślin, do której sprowadzał ciekawe gatunki z różnych części świata. Wszystkie odmiany występują w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach.

Pan Szlawski zwrócił się do instytucji Ogrody Przelewice o pomoc w opiece nad kolekcją roślin.
Z racji swojego wieku doszedł do wniosku, że potrzebuje wsparcia przy długoletnim projekcie,
w który włożył dużo serca i czasu. Dyrektor Ogrodów Przelewice Zygmunt Siarkiewicz i kierownik Ogrodu Joanna Śliwińska, po rozmowach z panem Andrzejem i odwiedzinach trasy dendrologicznej, podpisali porozumienie z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w sprawie współpracy przy utrzymaniu ścieżki dendrologicznej.

Ogrody Przelewice Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej będzie zajmowało się nadzorem nad rosnącymi na ścieżce dendrologicznej roślinami i uzupełnianiem kolekcji. Do zadań instytucji należeć również promocja walorów ścieżki uwzględniająca poszanowanie unikatowej przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego. Z kolei pan Szlawski będzie mógł nadal zajmować się roślinami pod kontem merytorycznym, jako kurator unikatowej kolekcji. Prace porządkowe i roboty utrzymaniowe należą do zadań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach, na obszarze którego zlokalizowana jest ścieżka dendrologiczna. Porozumienie zostało zawarte na czas określony do 2028 r.

W czasie zamknięcia Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach zachęcamy do zwiedzania Koszalińskiej Ścieżki Dendrologicznej.

Kamila Bednarska

 

Facebook
Twitter
LinkedIn