You are currently viewing Oświatowy konflikt w Pyrzycach

Oświatowy konflikt w Pyrzycach

Początek roku już za kilka dni, a Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach nadal nie ma od 1 września 2019 dyrektora. Przypomnijmy w skrócie dlaczego i co dalej?
                 5 lipca odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach. Do konkursu przystąpiło 5 kandydatów, po wstępnej ocenie złożonych dokumentów, komisja ze względów formalnych odrzuciła 4 kandydatury, a byli to Ewa Cywińska, Tomasz Błażejewski, Waldemar Lemiesz i M. Fiszer ze Stargardu. Do drugiej części konkursu przystąpił tylko obecny dyrektor Paweł Palczyński i konkurs wygrał. Od decyzji 12- osobowej komisji konkursowej odwołało się kilku odrzuconych przez komisje kandydatów, a zarząd powiatu przeanalizował sytuację i konkurs unieważnił. Jeden z uczestników konkursu, możemy się tylko domyślać, że jest to Palczyński, odwołał się od decyzji zarządu powiatu do wojewody, który ma 30 dni na rozpatrzenie skargi. Dziś dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach jest Paweł Palczyński i będzie pełnił tę funkcję do 31 sierpnia, do tego czasu zarząd powiatu musi powołać dyrektora szkoły, który będzie pełnił tę funkcję do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia konfliktu i ewentualnie kolejnego konkursu. Przypomnijmy, że wojewoda na wydanie decyzji ma 30 dni i jeżeli będzie ona korzystna dla Palczyńskiego, to zarząd powiatu powoła go na dyrektora CKU, jeżeli nie będzie korzystna, to Palczyński może odwołać się od niej do sądu i cały bałagan może potrwać jeszcze kilka miesięcy. Zarząd powiatu musi w najbliższych dniach powołać osobę pełniącą obowiązki dyrektora. W pierwszej kolejności ma dziś do wyboru dwóch obecnych zastępców: Ewę Cywińską i Jolantę Kocanowską – Hajdułę, która ze względu na to, że prowadzi działalność gospodarczą, nie może być dyrektorem. Do nominacji na pełniącego obowiązki dyrektora CKU pozostaje więc Ewa Cywińska. Może też się zdarzyć, że Ewa Cywińska odmówi objęcia stanowiska, wtedy zarząd powiatu będzie wybierał dyrektora z grona pedagogicznego.