You are currently viewing Wyborcy z gminy Przelewice nie pójdą do urn

Wyborcy z gminy Przelewice nie pójdą do urn

      W związku z rezygnacją z mandatu radnego Rady Gminy w Przelewicach Józefa Swat, Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem Nr 101/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r. zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Przelewice,  wyznaczając ich datę na dzień 7 czerwca 2020 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami był czas do 5 maja 2020 roku na zgłaszanie się kandydatów na radnego. Z takiej możliwości skorzystała jedna osoba, a jest nią Pani Regina Wieczorkiewicz z Żukowa i już dziś można jej gratulować, bo ona zostanie nową radną bez jakiegokolwiek głosowania. Dzieje się tak (w gminie Przelewice po raz kolejny) kiedy ilość kandydatów w danym okręgu wyborczym równa się ilości mandatów do zdobycia, wtedy to, zgodnie z kodeksem wyborczym wyborów się nie przeprowadza.
Gratulujemy nowej Pani radnej.