You are currently viewing Powiat bielicki

Powiat bielicki

W ostatnich dniach czerwca gminy Pyrzyce i Bielice obiegła wieść, jeszcze nieoficjalna, że radny gminy Pyrzyce Mariusz Szymkowicz, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w pierwszych dniach lipca 2021 zostanie zastępcą wójta gminy Bielice. Iwona Kochel – wójt gminy Bielice takiej informacji w tych dniach nie potwierdziła, ani nie zaprzeczyła, odpowiedziała jedynie, że rozważa zatrudnienie zastępcy, a pan Szymkowicz też jest brany pod uwagę. Po kilku dniach sprawa się wyjaśniła, Szymkowicz otrzymał fotel w urzędzie gminy Bielice i dobre wynagrodzenie, na które składa się: pensja podstawowa 3800,00, dodatek stażowy 304,00, dodatek funkcyjny 1760,00, dodatek specjalny 1376,00 (na czas określony do 30.09.2021). Ostatnia pozycja wynagrodzenia szczególnie mnie zainteresowała, bo dodatek specjalny jest przyznawany za przypisanie danemu pracownikowi określonych zadań więc zapytałem władze gminy Bielice o to, za jakie dodatkowe zadanie przyznany został dodatek specjalny i na podstawie jakiego artykułu? W odpowiedzi czytamy „W związku z Pana kolejnym pytaniem dotyczącym wynagrodzenia zastępcy wójta Gminy Bielice uprzejmie informuję, że każdy pracownik samorządowy otrzymuje wynagrodzenie na podstawie regulacji ustawy o pracownikach samorządowych. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Pracownicy mają również prawo do dodatkowego wynagrodzenia według wewnętrznego regulaminu wynagrodzenia ( zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 16.01.2019 r.). To tak, jakbym w ogóle odpowiedzi nie dostał, bo to, że regulamin jest, to wiem, ale pytam o konkretne stanowisko i osobę. Dopytałem o konkret kolejnym mailem, ale do dnia druku gazety odpowiedzi nie otrzymałem.

Zgodnie z obowiązującym prawem Szymkowicz, by zostać zastępcą wójta Gminy Bielice musiał zrezygnować z mandatu radnego gminy Pyrzyce, co uczynił pisemnie 1 lipca 2021. Przypomnijmy, że Szymkowicz został wybrany w okręgu nr 3, a są to ulice Księcia Bogusława X, Księcia Józefa Poniatowskiego, Przyszłości, Tadeusza Kościuszki, Tadeusza Rejtana, Wały Chrobrego, a na jego kandydaturę głos oddało 171 osób. Jak dziś widać Szymkowicz zapomniał już o deklaracjach składanych wyborcom, by go wybrali i wybrał lepszą, szybszą dla siebie drogę do samorządowej i politycznej kariery, a 171 głosów wrzucił do kosza. W dniu 5 lipca 2021 komisarz wyborczy w Szczecinie opublikował postanowienie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Pyrzycach Mariusza Szymkowicza. Efekt dziś w radzie jest taki, że formalnie Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości przestał istnieć, bo minimalny, wymagany prawem skład klubu radnych to trzy osoby. Oczywiście może to być stan przejściowy, bo w wyborach może wygrać ktoś wytypowany przez PiS, albo radny Mariusz Ogrodnik mocno wspierający partię zapisze się do klubu i bilans wyjdzie na trzy.

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Pyrzycach powinny się odbyć w ciągu 90 dni od dnia wygaszenia mandatu, ale jak już wiele razy bywało w ostatnim okresie, terminy wyborów uzupełniających były w Polsce ustalane różnie, także ze względu na sytuację epidemiczną na danym terenie.

Wracając do Szymkowicza, to jak wiemy nieoficjalnie, wybrał on okrężną drogę do kariery politycznej i samorządowej przez Bielice do Pyrzyc. Stanowisko w Bielicach ma zbudować mu wizerunek dobrego i skutecznego wicewłodarza gminy, który w najbliższych wyborach samorządowych wystartuje w walce o stanowisko burmistrza miasta i gminy Pyrzyce. By taki wizerunek zbudować, zapewne w najbliższym czasie w Bielicach zrealizowanych zostanie wiele inwestycji, o których mieszkańcy gminy nawet nie śnili. Węzeł drogi S3 zostanie przesunięty z gminy Kozielice na teren gminy Bielice (podniesie to ceny gruntów), wszystkie spotkania władz rządowych, podpisywanie wszelkich umów będzie odbywać się w Urzędzie Gminy Bielice, a powiat pyrzycki zostanie przemianowany na okres do końca kadencji na powiat bielicki. I tak można byłoby długo żarty stroić, gdyby nie to, że tak się będzie w najbliższym czasie działo i życząc oczywiście mieszkańcom gminy Bielice jak najlepiej, mam nadzieję, że nowy wicewójt Bielic chcąc osiągnąć to, co sobie zamierzył nie doprowadzi do parodii samorządności.

Jeżeli chodzi o wybory uzupełniające to będzie to sprawdzian podobny jak w Rzeszowie, będzie to starcie kandydata Prawa i Sprawiedliwość kontra reszta gminnego świata. Będzie to także sprawdzian tego, czy znaczne poparcie dla kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach, w różnych wyborach na terenie gminy Pyrzyce się utrzymuje, czy spada. Zapewne, wzorem poprzednich wyborów, kandydata PIS będzie wspierać premier Mateusz Morawiecki, administracja rządowa, posłowie, agencje rządowe, będzie to nie lada okazja, by zapytać wyborczych gości, dlaczego gmina Pyrzyce nic nie dostała w ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych.

RT

Facebook
Twitter
LinkedIn