You are currently viewing Kupujemy wódkę we własnej gminie!!

Kupujemy wódkę we własnej gminie!!

We wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego działają Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z reguły jest to kilka osób powołanych przez burmistrzów, wójtów. To na barkach tej komisji spoczywa przygotowanie i realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi w danej gminie. Paradoksalnym jest fakt, że w/w komisja funkcjonuje i realizuje swoje zadania w oparciu o środki, które pochodzą ze sprzedaży alkoholu w danej gminie, czyli im więcej mieszkańcy piją wódy, tym więcej komisja ma pieniędzy na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przypomniał mi się smutny dowcip o tym, jak to synek prosił tatusia, żeby pił wódkę, to on, za sprzedane butelki kupi sobie komputer. Tak to się, już bez żartów, przekłada sprzedaż alkoholu na wspomnianą walkę z nałogiem.
Wspomniane komisje przeznaczają zyski ze sprzedaży napojów alkoholowych na różne cele związane z uzależnieniem, jest to różnego rodzaju wsparcie rodzin alkoholików, pomoc dla dzieci z rodzin uzależnionych, utrzymywanie Klubów Anonimowych Alkoholików i wiele innych działań. Z pieniędzy przekazanych do dyspozycji komisji wypłacane są także diety dla jej członków i dziś o ich wysokość zapytaliśmy pyrzyckie samorządy.
Gmina Kozielice
Dieta przewodniczącego komisji – 450 zł/miesiąc
Dieta członka komisji – 157,50 zł za udział w posiedzeniu
Na diety komisja wydała:
2014 – 8.923,00 zł
2015 – 11.148,00 zł
2016 – 8.112,00 zł
2017 – 10.359,50 zł
2018 – 7.980,00 zł
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozielicach dysponowała następującym budżetem w poprzednich latach i w obecnym:
– 2014 – 35.138,36 zł
– 2015 – 36.593,69 zł
– 2016 – 41.100,01 zł
– 2017 – 40.438,44 zł
– 2018 – 28.447,58 zł
– 2019 – 45.774,00 zł
Członkowie nie pobierają dodatkowych pieniędzy z tytułu zwrotu kosztów dojazdu itp.
Gmina Przelewice
Dieta przewodniczącego i członków komisji – 157,50 zł za udział posiedzeniu
Na diety komisja wydała:
2014 – 6.190,00 zł
2015 – 2.653,00 zł
2016 – 5.439,00 zł
2017 – 2.100,00 zł
2018 – 2.499,00 zł
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach dysponowała następującym budżetem w poprzednich latach i w obecnym:
– 2014 – 70.500,00 zł
– 2015 – 73.500,00zł
– 2016 – 71.500,00 zł
– 2017 – 68.500,00 zł
– 2018 – 50.800,00 zł
– 2019 – 56.350,00 zł
Członkowie komisji, którzy są pracownikami Urzędu Gminy otrzymują zwrot kosztów dojazdu jeśli biorą udział w szkoleniach, konferencjach, organizowanych poza miejscem zatrudnienia. Dla wszystkich członków komisji szkolenia są organizowane w Przelewicach.
Gmina Warnice
Dieta przewodniczącego komisji – koordynatora – 260 zł/miesiąc
Dieta członka komisji – 100 zł za udział w posiedzeniu
Na diety komisja wydała:
– 2015 – 4.700,00zł
– 2016 – 4.700,00 zł
– 2017 – 4.620,00 zł
– 2018 – 5.322,00 zł
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warnicach dysponowała następującym budżetem w poprzednich latach i w obecnym:
– 2014 – 48.000,00zł
– 2015 – 47.362,00zł
– 2016 – 47.000,00zł
– 2017 – 51.000,00zł
– 2018 – 56.000,00zł
– 2019 – 50.000,00zł
Członkowie Komisji nie pobierają dodatkowego wynagrodzenia, zwrotu kosztów podróży
Gmina Lipiany
Dieta przewodniczącego komisji – 420 zł/miesiąc
Dieta członka komisji – 300 zł/miesiąc
Na diety komisja wydała:
– 2014 – 13.880,00 zł
– 2015 – 16.400,00 zł
– 2016 – 19.440,00 zł
– 2017 – 19.440,00 zł
– 2018 – 18.090,00 zł
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipianach dysponowała następującym budżetem w poprzednich latach i w obecnym:
– 2014 – 94.057,00 zł
– 2015 – 85.720,00 zł
– 2016 – 79.000,00 zł
– 2017 – 98.000,00 zł
– 2018 – 92.581,00 zł
Członkowie GKPiRPA wybierają bezpłatne szkolenia dokształcające, przy udziale 3-5 osób i uzyskują jedynie zwrot kosztów delegacji zgodnie z zarządzeniem.
Gmina Pyrzyce
Dieta przewodniczącego komisji i członków komisji – 135 zł/miesiąc
Na diety komisja wydała:
– 2014 – 6.988,00 zł
– 2015 – 13.875,00 zł
– 2016 – 12.025,00 zł
– 2017 – 7.520,00 zł
– 2018 – 3.402,00 zł
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach dysponowała następującym budżetem w poprzednich latach i w obecnym:
– 2014 – 321.916,00 zł
– 2015 – 393.957,00 zł
– 2016 – 419.106,00 zł
– 2017 – 409.350,00 zł
– 2018 – 400.414,00 zł
Gmina Bielice
Dieta przewodniczącego komisji – 400 zł/miesiąc plus 120 zł za udział w posiedzeniach komisji
Dieta członka komisji – 120 zł za udział w posiedzenie
Na diety komisja wydała:
– 2014 – 1.497,00
– 2015 – 1.575,00
– 2016 – 1575, 00
– 2017 – 1.800,00
– 2018 – 2.145,00
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach dysponowała następującym budżetem w poprzednich latach i w obecnym:
– 2014 – 45.423,68 zł
– 2015 – 41.466,44 zł
– 2016 – 40.596,29 zł
– 2017 – 39.671,72 zł
– 2018 – 40.329,32 zł
– 2019 – 29.000,00 zł
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Bielicach nie pobierają dodatkowych pieniędzy z (zwrot kosztów podróży, udział w spotkaniach , zespołach tematycznych itp.)
W przypadku Bielic, wysokie diety nie mają jakoś odzwierciedlenia w wykonaniu za poszczególne lata, diety nam podane obowiązują od stycznia 2019 roku, może w poprzednich latach były znacznie mniejsze. Przyglądając się pozostałym gminom widać, że najwięcej na diety wydała Komisja w Lipianach, bo średnio w każdym roku jedna piąta budżetu na zwalczanie alkoholizmu przeznaczana była na diety, po drugiej stronie dość niewiele w stosunku do własnego budżetu komisja w gminie Pyrzyce.
Najlepiej za przewodniczenie komisji przeciwalkoholowej wynagradzany jest przewodniczący w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kozielicach i Lipianach, ale jeżeli przewodniczący z Bielic zrobi posiedzenie komisji, w której weźmie udział, to według podanych nam informacji w wysokości diety obejmie zdecydowane prowadzenie. I jeszcze jedna konkluzja z powyższego materiału i apel do mieszkańców gmin: jeżeli już kupujecie alkohol, to czyńcie to w sposób patriotyczny, we własnej gminie, w ten sposób upieczecie dwie pieczenie przy jednym ogniu: nałoicie się i pozyskacie kasę na walkę z paskudnym nałogiem.

PP