You are currently viewing Szymkowicz, Wujek Dobra Rada

Szymkowicz, Wujek Dobra Rada

Mariusz Szymkowicz pełnomocnik PiS na powiat pyrzycki, były radny gminy Pyrzyce (sam zrezygnował), były wicewójt gminy Bielice (prawdopodobnie sam zrezygnował) obecnie dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Stargardzie. Mariusz Szymkowicz kręcił się też wokół Rady Nadzorczej w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o. o., ale coś jak na razie nie wyszło. Pełnomocnik Szymkowicz jako najważniejsza osoba PiS w powiecie pyrzyckim, mimo nieudanej kariery radnego gminy Pyrzyce, mimo nieudanej kariery wicewójta gminy Bielice, co pewien czas publicznie udziela rad innym. Ostatnio dokonał oceny uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach dotyczącej emisji obligacji na zadania gminne takie jak:

1. Rewitalizacja miejscowości Nowielin (PPGR — Polskim Ład – kwota po przetargu na wykonawcę jest większa niż ujęta w budżecie na rok 2023). Zadanie będzie realizowane w latach 2023- 2024 — obligacje w wysokości 1 000 000,00 zł w 2023r.,

2. Dostosowanie urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wykonanie dźwigu platformowego kwota po przetargu na wykonawcę większa niż ujęta w budżecie na rok 2023 — obligacje w kwocie 110 000,00 zł,

3. Wykup całego udziału w Ratuszu – parteru od współwłaściciela prywatnego – obligacje w kwocie 1 300 000,00 zł,

4. Przyznane dofinansowanie do złożonego wniosku na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mielęcin — PROW — obligacje w kwocie 490 000,00 zł (wniosek na etapie weryfikacji) — częściowy udział,

5. Zabezpieczenie udziału własnego w złożonych wnioskach (zabytki Polski Ład) i innych — obligacje w kwocie 100 000,00 zł.

Jak widać powyżej, zadania ujęte do sfinansowania są zadaniami inwestycyjnymi, nie na bieżące wydatki. Punkt 1. i 2. są efektem panującego od dwóch lat rynku wykonawców, którzy dyktują ceny, bardzo często odbiegające w górę od wykonanych wcześniej przez gminy kosztorysów. Punkt 3. jest to oczekiwany od lat wykup dołu ratusza, który w wyniku niedogadania się byłego starosty Wiktora Tołoczki i byłego burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego trafił w ręce prywatne, co jest ewenementem na skalę ogólnopolską. Obecna burmistrz Marzena Podzińska po kilku latach prób, wynegocjowała kilka miesięcy temu warunki odsprzedaży, które obowiązują do 15 listopada 2023, więc czasu na realizację zakupu jest niewiele. Punkt 4. dotyczy przebudowy drogi w Mielęcinie, której uchwalania pilnował na sesji w imieniu mieszkańców sołtys tej miejscowości i sołtyska Nowielina.

Projekt uchwały o zmianach w budżecie i obligacjach kończyła informacja burmistrz Pyrzyc, dotycząca przyznania samorządom rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z PIT. Burmistrz poinformowała radnych, że nie będzie korzystać z obligacji lub skoryguje potrzebne środki w momencie otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości refundacji przyznanej dla gminy Pyrzyce.

Szymkowicz, wujek dobra rada, były radny, były wicewójt tuż przed sesją dał na facebooku swój komentarz w sprawie, o której piszę powyżej: „Co najłatwiej zrobić, gdy źle zaplanowało się wydatki na inwestycje? Zaciągnąć kolejne zobowiązanie (czytaj ZADŁUŻYĆ SIĘ)! Podstawą funkcjonowania każdej jednostki/firmy/komórki jest dobre zaplanowanie inwestycji, szczególnie ich kosztów – niby proste, a jednak… Nie przekona mnie mówienie o „inflacji”, „czynnikach zewnętrznych ” itp. #PolskiŁad nie ograniczał wysokości wartości składanych wniosków. Należało zaplanować realne zwiększenie wartości inwestycji i teraz nie byłoby problemu z szukaniem dodatkowych środków ze względu na brak rozstrzygnięć przetargów! No to już jest jazda bez trzymanki. Mam nadzieję, że radni na dzisiejszej sesji podejmą mądrą i odpowiedzialną decyzję”.

Pełnomocnik Szymkowicz żyje w jakiejś bańce PiS, nie wierzy w skutki inflacji, nie ma pojęcia, że jest wojna i są jej skutki dla samorządów także. Pełnomocnik Szymkowicz nie ma pojęcia, jak realizuje się i przygotowuje zgodnie z prawem samorządowe inwestycje, nie wie, co to jest kosztorys inwestorski i na czym się opiera, nie wie, że część inwestycji gminnych realizowana jest w trybie zaprojektuj i wybuduj, gdzie jest tyle niewiadomych że zawału można dostać. Pełnomocnik Szymkowicz nie wie tych rzeczy, bo nigdy żadnej samorządowej inwestycji nie zrealizował. Można uznać, że ktoś, kto jest analfabetą, uczy innych książki pisać.

Przeszukując internet za jakimiś inwestycjami, których realizatorem, mózgiem byłby pełnomocnik Szymkowicz, znalazłem na facebooku gminy Bielice tylko jeden temat – ogłoszenie, który mu powierzył samorząd gminy Bielice. Cytuję:

Szanowni Mieszkańcy, w związku z obowiązkiem złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, iż od dnia 10 stycznia 2022 r. będzie można złożyć je w Urzędzie Gminy w Bielicach. Informujemy również o możliwości skorzystania z pomocy przy wypełnieniu deklaracji za wywóz odpadów. Wszelkie informacje będzie udzielał z-ca wójta Gminy Bielice Mariusz Szymkowicz.

KOMENTARZE POD OGŁOSZENIEM

 • Mariusz Szymkowicz
Zapraszamy !
 • Beata
Ponawiam pytanie o możliwość obniżenia opłaty za śmieci o wartość wody zużytej do podlewania ogrodu, pojenia zwierząt – bez posiadania podlicznika do tego celu?
  • Mariusz Szymkowicz
Pani Beato zapraszam w poniedziałek do Urzędu Gminy lub do kontaktu telefonicznego 

Pozdrawiam!

  • Beata
Mariusz Szymkowicz proszę o odpowiedź, urząd jest czynny zbyt krótko 
  • Mariusz Szymkowicz
Pani Beato, w takim razie zachęcam do kontaktu telefonicznego 
  • Beata
Mariusz Szymkowicz nie wystarczy odpowiedzieć, że w tym roku nie ma możliwości obniżenia opłaty o wartość wody zużytej do podlewania ogrodu?
  • Beata
Niezrozumiałe jest to, że w wiejskiej gminie jaką są Bielice, nie podejmuje się uchwały o możliwości obniżenia opłaty za śmieci o wodę zużytą w gospodarstwie rolnym. Mam tu na myśli sytuację, gdy nie posiada się podlicznika. Przykre, że w ogóle nie myśli się o mieszkańcach gminy w tym zakresie.
  • Mariusz Szymkowicz
Pani Beato, kurczę, jest to problem, bo w jaki sposób bez podlicznika określić ile wody zużyto do podlewania, a ile do do celów bytowych? Choć pracujemy w tej sprawie…

Pozdrawiam!

Jak czytamy powyżej, pani Beata została ze słowem KURCZE i niezałatwioną sprawą, ale dla Szymkowicza, wujka dobra rada rozmowa z panią Beatą to zapewne olbrzymi sukces samorządowy, nad którym już nie pracuje, bo partia PiS wyznaczyła mu nowe zadanie, za większe pieniądze w wojskowej służbie zdrowia.

Wracając do uchwały o obligacjach, to radni gminy większością głosów podjęli uchwałę uznając potrzeby i wyjaśnienia burmistrz za wyczerpujące. Uznali, że dla zaplanowanych inwestycji ważny jest czas i szybka ich realizacja, a także licząc, że kwota refundacji ubytku w PIT spowoduje, że obligacje zostaną zastąpione właśnie tymi środkami.

RT

Facebook
Twitter
LinkedIn