You are currently viewing Spotkanie Noworoczne Gminy Pyrzyce

Spotkanie Noworoczne Gminy Pyrzyce

3 lutego w Pyrzyckim Domu Kultury odbyło się Spotkanie Noworoczne Gminy Pyrzyce. Podczas uroczystości Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska wręczyła 6 tegorocznym laureatom statuetki „Pyrzyczanek” za działalność w 2022 roku. Na zaproszenie burmistrz w uroczystym spotkaniu wzięli udział poseł Arkadiusz Marchewka, senator Magdalena Kochan, Olgierd Kustosz wicemarszałek województwa, Stanisław Wziątek członek zarządu województwa zachodniopomorskiego, wójtowie pyrzyckich gminy, szefowie instytucji współpracujących z Gminą Pyrzyce, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji sportowych, kulturalnych i społecznych działających na rzecz mieszkańców gminy Pyrzyce.

W pierwszej części uroczystego spotkania Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc omówiła w formie prezentacji działania podjęte i zrealizowane w 2022 roku. Po występie uczniów Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I st. rozpoczęła się ceremonia wręczenia „Pyrzyczanek”.

Statuetkami za dokonania w 2022 roku zostali uhonorowani:

Agnieszka Urbańska – w kategorii Kultura

Klaudia Szczepkowska – w kategorii Społecznik

Marcin Mazurkiewicz – w kategorii Społecznik

Wojciech Antczak – w kategorii Sport

Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowielinie w Pyrzycach – w kategorii Pomoc Społeczna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielęcinie – w kategorii Pomoc Społeczna

W części artystycznej Spotkania Noworocznego wystąpili także: chór Consonans, chór uczniów Szkoły Podstawowej z OI im. Leonida Teligi w Pyrzycach pod dyrekcją Klaudii Szczepkowskiej, oraz zespół Pyrzyczanka.

Spotkanie prowadziła Karolina Rutkiewicz.

Przede wszystkim gratuluję osobom wyróżnionym za dokonania w 2022 roku, za ich wkład w rozwój naszej lokalnej społeczności. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali Gminę Pyrzyce i działali na jej rzecz w 2022 roku. Bardzo wierzę w to, że wspólnie możemy bardzo wiele zrobić nawet w czasach bardzo trudnych. Bardzo wierzę w to, że służąc sobie nawzajem pomocą i wsparciem, dobrym słowem sprawimy, że 2023 rok będzie dla naszej społeczności jeszcze lepszy” – Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc.