You are currently viewing Szpital zapłaci odszkodowanie za błąd medyczny z 2010 r.

Szpital zapłaci odszkodowanie za błąd medyczny z 2010 r.

              Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego radni dokonali oceny z bieżącej działalności Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Jednym z punktów poruszonych w informacji przygotowanej przez dyrekcję szpitala dla radnych było przedstawienie aktualnej sytuacji dotyczącej wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, który wydał prawomocny wyrok w sprawie z powództwa poszkodowanych Z.M.Z. przeciwko Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji, który to nakłada na szpital znaczną kwotę odszkodowania oraz dożywotnią rentę w wysokości 7,5 tys. zł miesięcznie osobie poszkodowanej. Sąd tytułem odszkodowania zasądził na rzecz osoby poszkodowanej kwotę ponad 1,9 miliona zł, ale w związku z tym że szpital od 2017 roku rozpoczął spłatę zobowiązania na rzecz poszkodowanej w poczet przyszłego odszkodowania i w roku bieżącym zawarł dodatkową ugodę z poszkodowaną, kwota odszkodowania stanie się wymagalna w dniu 1 stycznia 2021 roku i wyniesie ostatecznie około 1,5 miliona zł. Sąd Apelacyjny w Szczecinie odrzucił wniosek pyrzyckiego szpitala o rozłożenie na raty kwoty odszkodowania, uzasadniając rozstrzygnięcie dobrem poszkodowanej. Przypomnijmy, że omawiana sprawa toczy się już 10 lat i dotyczy błędu lekarskiego na istniejącym jeszcze w 2010 roku oddziale położniczo-ginekologicznym.
         W związku z ogłoszeniem prawomocnego wyroku sądu, radca prawny szpitala przygotowuje wezwania do zapłaty w wysokości całej kwoty odszkodowania, które skieruje do lekarza, który popełnił błąd i jego ubezpieczycieli o zwrot poniesionych już z tego tytułu przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach kosztów. Po otrzymaniu w najbliższym czasie pisemnego uzasadnienia wyroku zostanie również podjęta decyzja o ewentualnym wniesieniu skargi kasacyjnej od wyroku do Sądu Najwyższego.
Podczas sesji Starosta Pyrzycki Stanisław Stępień zaznaczył, że spłata zasądzonego odszkodowania nie będzie łatwa, ale nie wpłynie na stabilność i funkcjonowanie szpitala.