You are currently viewing Gimnazjum rocznik 1859

Gimnazjum rocznik 1859

Od 4 maja w pyrzyckich szkołach średnich trwają matury. Po ciężkim, pandemicznym okresie i zajęciach prowadzonych w systemie zdalnym, do matur przystąpiły najstarsze roczniki liceów i techników Zespołu Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich i Zespołu Szkół nr 2 CKU Pyrzyce. Pewnym pocieszeniem dla najbardziej zainteresowanych jest brak egzaminów ustnych, chyba najbardziej nielubianych przez abiturientów. W przedwojennych Pyrzycach (Pyritz) możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia gwarantowało już ukończenie gimnazjum (po spełnieniu kilku innych dodatkowych kryteriów). Prezentowane na widokówce pyrzyckie gimnazjum (zwane później im. Bismarcka) rozpoczęło działalność w 1859 roku. Znajdowało się ono przy zbiegu obecnych ulic: Szkolnej i Zabytkowej. Jego pierwszym dyrektorem był A. Zinzow, długoletni pedagog pracujący wcześniej m.in. w gimnazjum stargardzkim. Swoją misję sprawował stosunkowo długo, bo aż do 1892 roku. Zasłynął jako bardzo wymagający pedagog, surowy wychowawca i miłośnik historii. Poziom nauczania należał do szczególnie wysokich. Absolwenci gimnazjum dostawali się na prestiżowe kierunki studiów: teologicznych, prawniczych, medycznych, filologicznych, wojskowych, politechnicznych, ekonomicznych i oczywiście rolniczych. Drugim dyrektorem został dr P.Wehrmann, był on szefem placówki do 1906 roku. Brak jest natomiast ważniejszych informacji o jego szczególnych zasługach dla rozwoju gimnazjum. Od 1907 roku dyrektorem pozostawał dr R.Holsten. Tragiczne były końce działalności gimnazjum i istnienia w ogóle gimnazjum, W nocy z 28 II/1 III 1945 roku wojska radzieckie, po wielu trudnych dniach walk o Pyrzyce, zaatakowały w sąsiedztwie gimnazjum. Saperzy wysadzili bowiem mury na wysokości ul. Zabytkowej i Szkolnej. Budynek gimnazjum nie przetrwał tej próby.
Prezentowana widokówka została na poczcie w Pyrzycach do odbiorcy w Berlinie w dniu 13.10.1928 roku.
Wydawcą widokówki była firma: Schlesische Liehtdruck – u. graph. Kunstanstalt, Breslau II (Tivoli) z Wrocławia. Widoczne ślady odbicia pieczęci pocztowej widoczne są w lewym górnym rogu kartki.
Pyrzycki maturzysto:
• łatwych zadań,
• połamania piór,
• optymizmu
i dużo wiary we własne siły! Dasz radę!

dr Wojciech Kuźmiński 

Facebook
Twitter
LinkedIn