You are currently viewing Szansa na Wodną w Lipianach

Szansa na Wodną w Lipianach

Ulica Wodna w Lipianach, mimo że nie łączy bezpośrednio Lipian z siedzibą powiatu, jest drogą powiatową. Niestety, jest jedną z ulic w najgorszym stanie technicznym. 26 sierpnia 2019 r. do Wojewody Zachodniopomorskiego, w ramach ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2029, złożony został wniosek o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1603Z ul. Wodna w Lipianach”. W ramach złożonego wniosku przebudowany zostanie odcinek o długości 295 m. Wartość kosztorysowa zadania 370 922,01 zł. Czyli jest szansa na poważny remont Wodnej – powiatowej ulicy w Lipianach.
PP