You are currently viewing Uchwała w Bielicach ważna, czy nieważna?

Uchwała w Bielicach ważna, czy nieważna?

Jak już pisaliśmy w przednich wydaniach PULSU, wójt Iwona Kochel na ostatniej czerwcowej sesji Rady Gminy nie otrzymała wotum zaufania od radnych. Radni, zwolennicy pani wójt, uznali że negatywny wynik tego właśnie głosowania jest efektem podwójnego zwołania sesji absolutoryjnej. Pierwotnie na termin 29 czerwca 2023, a później na 30 czerwca 2023 z powodu niedyspozycji przewodniczącego Rady Gminy Jana Adamskiego i nieobecności jego zastępcy w terminie pierwszym.

W ocenie organu nadzoru prawnego wojewody, który ocenia uchwały, zwoływanie sesji Rady Gminy z jednodniowym wyprzedzeniem należy uznać za wadliwe i istotnie naruszające prawo. Prawnicy wojewody uznali, że modyfikacja zawiadomienia w zakresie terminu de facto stanowi nowe zawiadomienie, dlatego też, powinno ono dotrzeć do wiadomości radnych ze stosowanym wyprzedzeniem. Prawnicy wojewody w przesłanym do Gminy Bielice rozstrzygnięciu nadzorczym nie wspominają jakoś o tym, że na nieodbytą sesję w dniu 29 czerwca 2023 zaplanowane zostały uchwały takie jak: ocena RAPORTU za 2022 rok, udzielenie VOTUM ZAUFANIA i ocena WYKONANIA BUDŻETU za 2022 rok. Wszystkie trzy uchwały, zgodnie z ustawą, należało podjąć do końca czerwca 2023r., a że czerwiec ma 30 dni to ostatnim dniem był 30 czerwca i na ten dzień z jednodniowym wyprzedzeniem przewodniczący Rady Gminy Bielice Jan Adamski mógł zwołać sesję w kolejnym terminie, by zdążyć z podjęciem w/w trzech uchwał w ustawowym terminie.

Prawnicy wojewody biorąc pod uwagę specyfikę uchwały dotyczącej wotum zaufania, ewentualny udział mieszkańców w dyskusji uznali podjętą uchwałę, w której radni Gminy Bielice nie dali wotum zaufania wójt Iwonie Kochel, za nieważną. Problem w tym, że prawnicy w przesłanym do gminy Bielice dokumencie nie piszą, co dalej Rada Gminy ma zrobić, skoro uchwała jest nieważna, a ustawowy termin na jej podejmowanie już minął?

Czy radni mogą, mimo że ustawa tego nie przewiduje, debatować nad wotum zaufania po upływie terminu i czy wtedy uchwała byłaby ważna? Kolejne pytanie: dlaczego prawnicy wojewody uznali za nieważną tylko uchwałę o wotum zaufania i trzy inne drobne uchwały, a uznali za WAŻNE uchwały o udzieleniu absolutorium za 2022 rok i uchwałę za wykonanie budżetu gminy za 2022 rok, przecież także były podjęte na wadliwie zwołanej sesji, jak twierdzą prawnicy wojewody.

16 sierpnia 2023 odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Bielicach, na której radni dysponowali już rozstrzygnięciem nadzorczym prawników wojewody, mimo to nie powtórzyli głosowania w sprawie wotum zaufania dla wójt Iwony Kochel, nawet radni PiS nie podnosili na sesji tematu. Co dalej z unieważnioną uchwałą, ważna czy nie ?

RT

Facebook
Twitter
LinkedIn