You are currently viewing Radny usłyszał wyrok

Radny usłyszał wyrok

W lutym 2022 roku była prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczna – Małgorzata Gąsior złożyła w Sądzie Rejonowym w Stargardzie VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pyrzycach akt oskarżenia przeciwko radnemu Rady Miejskiej w Pyrzycach Mirosławowi Stasiakowi oskarżonemu według niej o czyn z art. 212 § 2 k.k. W treści aktu oskarżenia czytamy we wstępie – „Powołując się na pełnomocnictwo udzielone mi przez Małgorzatę Gąsior, które składam w załączeniu, oskarżam Mirosława Stasiaka o to, że w okresie od dnia 31 sierpnia 2021 r do 29 października 2021 r. za pomocą środków masowego przekazu, na swoim profilu w serwisie społecznościowym Facebook publikował jako publiczne posty. w których pomawiał Małgorzatę Gąsior, pełniącą wówczas funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczna w Pyrzycach o nieprawdziwe zachowania, które poniżały ją w opinii publicznej i naraziły na utratę zaufania potrzebnego do sprawowania danego stanowiska, tj. o czyn z art. 212 § 2 k.k. Na podstawie art. 24 § 1 k.p.k. oraz art. 31 § 1 k.p.k. sprawa podlega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy w Stargardzie VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pyrzycach w postępowaniu zwyczajnym”.

W dalszej części aktu oskarżenia omówione są poszczególne wpisy radnego Mirosława Stasiaka na Facebooku, potwierdzone załączonymi screenami i dalej czytamy – „Zauważyć należy, iż oskarżony swoimi licznymi stwierdzeniami, w szczególności tymi, w których personalnie wskazuje Małgorzatę Gąsior. Prezes Zarządu lub nawet Członków Zarządu. podważa działania Małgorzaty Gąsior, podaje nieprawdziwe informacje, które w ocenie oskarżycielki prywatnej nie tylko naruszają jej dobre imię, ale także są dla niej poniżające, obraźliwe i doprowadziły do utraty zaufania, którym darzyli ją mieszkańcy osiedla Słoneczna w Pyrzycach oraz członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej. Oskarżony wytworzył aurę braku transparentności w działaniach Małgorzaty Gąsior czy wręcz twierdzi, iż jej działania miałyby być niezgodne z prawem i szkodzić Spółdzielni Mieszkaniowej. Powyższe nie pozostało bez znaczenia dla samopoczucia Małgorzaty Gąsior oraz możliwości dalszego sprawowania przez nią funkcji prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczna w Pyrzycach. W wyniku działań Mirosława Stasiaka i publikowanych przez niego treści na swoim profilu w serwisie społecznościowym Facebook, Małgorzata Gąsior podjęła decyzję o rezygnacji z pełnionej funkcji prezesa Zarządu oraz złożyła wypowiedzenie umowy o pracę. Niezwłocznie po przekazaniu swojej decyzji przez Małgorzatę Gąsior, oskarżony Mirosław Stasiak przedstawił swoją kandydaturę na jej stanowisko, o czym poinformował w kolejnym poście na Facebooku w dniu 22 grudnia 2021 r. wskazując, iż stanowisko to zostało mu zaproponowane przez Radę Nadzorczą”.

Jak czytamy powyżej, Mirosław Stasiak złożył swoją kandydaturę na stanowisko prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczna i został na to stanowisko wybrany. Jeżeli chodzi o sprawę z powództwa byłej prezes to wyrok w sprawie zapadł 30 stycznia 2023, w który we fragmentach przytaczamy – „Sąd Rejonowy w Stargardzie VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pyrzycach w składzie: przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Magdalena Neuman-Kamińska

protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Neuman – Kamińska, po rozpoznaniu na rozprawach w dniach 14 września 2022 r., 20 września 2022 r., 12 października 2022 r. 2 listopada 2022 r., 18 stycznia 2023 r. i 30 stycznia 2023 r. w Pyrzycach sprawy Mirosława Stasiaka oskarżonego o to, że: w okresie od dnia 31 sierpnia 2021 r do 29 października 2021 r. za pomocą środków masowego przekazu, na swoim profilu w serwisie społecznościowym Facebook publikował jako publiczne posty, w których pomawiał Małgorzatę Gąsior, pełniącą wówczas funkcję prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczna w Pyrzycach o nieprawdziwe zachowania, które poniżały ją w opinii publicznej i naraziły na utratę zaufania potrzebnego do sprawowania danego stanowiska, tj. o czyn z art. 212 § 2 kk”

  1. uznaje Mirosława Stasiaka za winnego tego, że w okresie od 31 sierpnia 2021 r. do 29 października 2021 r. w Pyrzycach działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, za pomocą środków masowego przekazu na swoim profilu społecznościowym Facebook publikował jako publiczne posty i komentarze, w których pomawiał Małgorzatę Gąsior, pełniącą wówczas funkcję prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczna w Pyrzycach o tego typu zachowania, które mogły poniżyć pokrzywdzoną w opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia funkcji prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w ten sposób, że: to jest popełnienia występku z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i za przestępstwo to na podstawie art. 212 § 2 kk w zw. z art. 57b kk wymierza oskarżonemu karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności poprzez potrącenie co miesiąc 20% wynagrodzenia netto za pracę osiąganą przez oskarżonego w ramach umowy o pracę zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Słoneczna” w Pyrzycach na cel społeczny Stowarzyszenie Fabryka Dobrego Czasu z siedzibą w Pyrzycach;

  2. na podstawie art. 212 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego nawiązkę na rzecz Polskiego Związku Niewidomych okręg zachodniopomorski w wysokości 3.000 (trzech tysięcy) złotych,

  3. na podstawie art. 72 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 34 § 3 kk nakłada na oskarżonego obowiązek przeproszenia pokrzywdzonej Małgorzaty Gąsior poprzez zamieszczenie na swoim profilu Facebook publicznego postu na okres dwóch tygodni, czcionką nr 16 (szesnaście), czarnymi literami na białym tle o treści:

Ja, Mirosław Stasiak, niniejszym przepraszam Panią Małgorzatę Gąsior, byłą Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” w Pyrzycach za to, że w okresie od 31 sierpnia 2021 r. do 29 października 2021 r. na moim profilu w serwisie Facebook rozpowszechniałem nieprawdziwe, pomawiające ją informacje dotyczące jej działalności jako Prezesa Spółdzielni Słoneczna i rozbudowy tego osiedla, które godziły w jej dobre imię. Moje postępowanie było naganne i doprowadziło do wprowadzenia opinii publicznej w błąd. Mirosław Stasiak.”;

  1. na podstawie art. 628 pkt 1 kpk i art. 616 pkt 2 kpk oraz na podstawie § 11 ust 2 pkt 1 , ust 7,

§ 16m, § 17 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22-10-2015r w sprawie opłat za czynności adwokackie zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżycielki prywatnej Małgorzaty Gąsior kwotę 4.428 zł (czterech tysięcy czterystu dwudziestu ośmiu złotych) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego udzielonego oskarżycielce prywatnej;

  1. na podstawie art. 627 kpk, art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, a nadto wymierza mu 120 (sto dwadzieścia) złotych opłaty.

O komentarz do wyroku i informacje, czy będzie się od niego odwoływał poprosiłem radnego Mirosława Stasiaka – „ Odpowiadając Panu na pytanie, czy będą się odwoływał, to odpowiada, że TAK. Poza sprawą, o którą Pan pyta dodam, że obecnie pyrzycka prokuratura prowadzi postępowanie przeciwko byłemu zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczna” – skomentował wyrok sądu radny Mirosław Stasiak.

Z identycznymi pytaniami zwróciłem się do byłej prezes Małgorzaty Gąsior – „Wyrok sądu jest sprawiedliwy, uznaje winę Pana Mirosława Stasiaka i ja nie zamierzam się od niego odwoływać” .

Jak widzimy, sprawa będzie miała swój ciąg dalszy, o czym będziemy na pewno informować.

W akcie oskarżenia, a także w tekście powyżej podana jest informacja, że Mirosław Stasiak jest radnym Rady Miejskiej w Pyrzycach, nie jest to połączenie przypadkowe, bo jeżeli ktoś obserwuje obrady pyrzyckich sesji to na pewno zwrócił uwagę na zachowanie radnego Mirosława Stasiaka, który wielokrotnie pomawiał, sugerował łamanie prawa przez urzędników pyrzyckiego ratusza, czy burmistrz. W tych przypadkach kończyło się na prośbie burmistrz, innych radnych kierowanej do przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusza Majaka, o to by zwrócił uwagę radnemu Stasiakowi.

Ryszard Tański

Facebook
Twitter
LinkedIn