You are currently viewing Kto weźmie Powiatowy Urząd Pracy

Kto weźmie Powiatowy Urząd Pracy

2 września na ręce starosty pyrzyckiego złożyła rezygnację z funkcji dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach Teresa Wrońska. Nieoficjalnie wiemy, że rezygnacja ta spowodowana jest tym, że chce przejść na emeryturę. Teresa Wrońska związana jest z Urzędem Pracy w Pyrzycach od początku lat 90- tych, początkowo jako pracownik administracyjny, później, w okresie kiedy starostą był Wiktor Tołoczko, została powołana stanowisko zastępcy dyrektora PUP, a kiedy funkcję starosty pełnił Kazimierz Lipiński została wybrana w drodze konkursu na stanowisko dyrektora. W najbliższym czasie starosta Stanisław Stępień będzie musiał ogłosić konkurs, ale pewnie by nie generować kolejnych emocji, decyzję o tym pozostawi sobie na czas po wyborach. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia, dyrektora powiatowego urzędu pracy w drodze konkursu powołuje starosta spośród osób, które spełniają warunki takie jak:
– wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub
– co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy.
Kto w takim razie może zostać dyrektorem PUP w Pyrzycach, biorąc pod uwagę obecnych pracowników?
– Pani Alicja Pajor-Kubicka pracownik PUP – jeszcze kilka tygodni temu mogła liczyć na poparcie pisowskiej części zarządu powiatu, a to dzięki temu, że syn Remigiusz Pajor Kubicki jest radnym gminy Pyrzyce i jak dotychczas ściśle współpracował z radnymi PiS. Obecnie, w związku ze startem w wyborach do sejmu z listy PSL, PiS może takiego poparcia nie dać, ale może ją da PSL- owska część Zarządu Powiatu Pyrzyckiego.
– Pani Elżbieta Gabruch – obecny z-ca dyrektora PUP – za czasów, kiedy starostą był Wiktor Tołoczko pełniła już funkcję dyrektora więc doświadczenie ma, ale zaplecza politycznego dziś chyba nie.
– Pan Paweł Retecki – pracownik PUP z długoletnim doświadczeniem, radny gminy Pyrzyce, od kampanii wyborczej do dziś kojarzony z burmistrz Pyrzyc Marzeną Podzińską, więc chyba poparcia PSL ani PiS nie dostanie.
Dziś, tak jak w przypadku biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyrzycach, szefem Powiatowego Urzędu Pracy zostanie ten, kto będzie miał poparcie PiS, chyba że koalicjant PSL się postawi i trzeba będzie wypośrodkować.
RT