You are currently viewing OSiR jako pierwszy wyznaczony na kwarantannę

OSiR jako pierwszy wyznaczony na kwarantannę

Sytuacja w temacie koronawirusa jest tak dynamiczna, że nawet codzienna prasa ma problem z byciem na bieżąco, mimo to spróbowaliśmy zebrać do obecnego wydania Pulsu Powiatu garść informacji o tym, jak wygląda sytuacja na dzień 16 marca, czyli tuż przed puszczeniem gazety do druku. Odpytywanie o aktualny stan rozpoczęliśmy od Szpitala Powiatowego w Pyrzycach – „W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach wdrożone zostały procedury zabezpieczające według instrukcji i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. W szpitalu obowiązuje również całkowity zakaz odwiedzin pacjentów przebywających na wszystkich oddziałach szpitalnych. Ponadto Szpital Powiatowy w Pyrzycach otrzymał wsparcie finansowe z budżetu państwa w kwocie 728 tys. zł w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi. Umowa na dofinansowanie została podpisana 10 marca br. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Tomasza Hinca oraz Starostę Pyrzyckiego Stanisława Stępnia, wicestarostę Ewę Gąsiorowską-Nawój i skarbnika Powiatu Andrzeja Wabińskiego. W ramach dotacji realizowane będą zakupy sprzętu medycznego oraz materiałów niezbędnych dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w celu zapobiegania oraz zwalczania wirusa. Szpital będzie wyposażony m.in. w nowoczesne respiratory i kardiomonitory. Doposażenie szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny w znaczący sposób zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu pyrzyckiego oraz podwyższy jakość usług medycznych świadczonych na rzecz pacjentów. Aktualnie zakres działalności medycznej szpitala jest świadczony w standardowym zakresie, jednak uwzględniając zmieniający się stan epidemiologiczny w kraju i na obszarze naszego powiatu może w każdej chwili zaistnieć potrzeba wprowadzenia zmian organizacyjnych dostosowujących szpital do bieżącej sytuacji” – przekazał nam Mariusz Marek Przybylski p.o. dyrektora
Ryszard Tański – Czy w związku z tak pokaźną kwotą środków i sprzętu przekazaną przez wojewodę, można się spodziewać, że w najbliższym czasie będziemy mieli w Pyrzycach oddział zakaźny, albo cały szpital zostanie przekształcony w szpital zakaźny?
Mariusz Marek Przybylski – Stan obecny jest taki, że zgodnie z decyzją wojewody zachodniopomorskiego w naszym województwie został wyznaczony jeden szpital zakaźny i jest to Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej. W naszym szpitalu oczywiście musimy być przygotowani na każdy wariant i dlatego czynimy przygotowania na każdą ewentualność, także na utworzenie w naszej placówce oddziału zakaźnego.
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. W powiecie pyrzyckim wyznaczone zostały już punkty dyslokacji podejrzewanych o zakażenie koronawirusem, w Pyrzycach jest to hala OSiR, sala sportowa przy Szkole Podstawowej przy ulicy Rejtana, w Przelewicach pałac i bursa Ogrodu Dendrologicznego, w Lipianach hala sportowa i świetlice wiejskie w gminie Bielice. „Jesteśmy przygotowani na 100% jeżeli chodzi o halę OSiR, tutaj w ciągu dwóch godzin jesteśmy w stanie przygotować halę do pobytu dla 60 osób. W przygotowaniach tego miejsca jest olbrzymi udział gminy Pyrzyce, burmistrz i jej pracowników, jeżeli chodzi o pozostałe punkty, które pan wymienił, to jeżeli zaistnieje taka konieczność to także w ciągu dwóch dni mogą po kolei zostać uruchomione i wyposażone. Dodam, że od piątku w starostwie pełnimy dyżury 24 godziny na dobę, służymy informacją i pomocą można do nas dzwonić o każdej porze dnia i nocy”przekazał nam Andrzej Gumowski z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Urzędy gmin
Na dzień 16 marca zamknięte są dla interesantów Urząd Miejski w Pyrzycach, Urząd Gminy w Przelewicach, Urząd Gminy w Lipianach, oczywiście w wymienionych urzędach są pracownicy i procują, ale ze względów bezpieczeństwa kontakt z nimi odbywa się za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu wszelkie informacje na temat sposobu załatwiania spraw na stornach www poszczególnych urzędów gmin. Urząd Gminy w Kozielicach zostanie zamknięty dla interesantów od 17.03.2020. Natomiast Urzędy w Bielicach i Warnicach wprowadziły znaczne ograniczenia w obsłudze. Także Starostwo Powiatowe w Pyrzycach z dniem 16 marca 2020 r. ograniczyło bezpośrednią obsługę interesantów. Tylko sprawy terminowe, niecierpiące zwłoki będą załatwiane „teraz”, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i umówieniu się z pracownikiem na określoną godzinę wizyty. W przypadku kontaktu bezpośredniego należy wchodzić pojedynczo, po zapukaniu czekać na wezwanie.

Jeszcze raz przypominamy, że w/w urzędy pracują!!! Są tam pracownicy, którzy wykonują swoje obowiązki, niestety w związku z zaistniałą sytuacją bezpośredni kontakt z nimi musi być ograniczony.