You are currently viewing Pyrzycki rok śmieci

Pyrzycki rok śmieci

Chińczycy mają rok smoka lub rok psa, albo innego zwierzęcia, Polska ma rok śmieci – odpadów komunalnych, co rusz słyszymy o płonących składowiskach odpadów, albo o drastycznych podwyżkach cen za wywóz śmieci, które w niektórych gminach połączone jest ze zmianą systemu naliczania. W powiecie pyrzyckim 3 gminy od 1 stycznia będą naliczać opłatę za wywóz śmieci od osoby: Pyrzyce, Przelewice i Kozielice, natomiast Lipiany, Bielice i Warnice od zużycia wody.
Z danych GUS wynika, że w ciągu doby statystyczny Polak zużywa około 100 litrów wody, czyli także statystycznie można przyjąć, że każdy Polak zużywa 3 m3 wody miesięcznie. Jeżeli w domu mieszkają 2 osoby, to dalej statystycznie daje to koszt wywozu śmieci z danego gospodarstwa domowego: 2 osoby x 3 m3 x 7,10 zł = 42,60 zł miesięcznie za śmieci segregowane i 2 osoby x 3 m3 x 28,40 zł = 171,60 zł miesięcznie za wywóz śmieci niesegregowanych. To oczywiście statystyczne wyliczenie dla gmin: Lipiany, Bielice i Warnice, w których od 1 stycznia 2020 wywóz odpadów komunalnych będzie liczony od zużycia wody w gospodarstwie domowym. Przypomnę, że Związek Gmin Dolnej Odry zajmujący się wywozem śmieci z tych gmin zapowiedział respektowanie podliczników wody do podlewania ogródków. W gminie Pyrzyce samorząd w tym roku już podchodził do tematu ceny wywozu odpadów komunalnych, analizując nowe metody i stawki, ale większość w radzie miejskiej podeszła do tematu wykorzystując go do populistycznych wycieczek, a nie do poważnej dyskusji nad problemem, z którym mierzą się dziś wszystkie polskie gminy. Radni nie przyjęli za wiarygodne obliczeń i propozycji burmistrz, uchwalili swoje stawki i dziś pieniądze w systemie się skończyły, zabrakło 295 tysięcy złotych za listopad, a gdzie jeszcze pieniądze na grudzień? W związku z tym, że środków w systemie zagospodarowania odpadów komunalnych gminy Pyrzyce nie ma, radni, kosztem innych zadań, będą musieli przyjąć uchwałę zaproponowaną przez burmistrz zmieniającą budżet gminy, czyli trzeba komuś zabrać, żeby na śmieci dać. Według mnie, radni Klubu PiS i Klubu Bezpartyjne Pyrzyce nie wyrażą zgody na zmianę stawek i sami też nie zaproponują pomysłu rozwiązującego problem, będzie identyczna populistyczna nawalanka śmieciami, jak kilka miesięcy temu i za pół roku powtórka z rozrywki. Jeżeli chodzi o gminę Kozielice, to w tym roku opuszcza ona Związek Gmin Dolnej Odry i od 1 stycznia samodzielnie będzie prowadzić politykę śmieciową. Podsumowując wątek opłat za wywóz śmieci, należy zauważyć, że wójtowie i burmistrzowie pyrzyckich gmin stąpają po cienkim lodzi, bo muszą znaleźć rozwiązanie dla problemu z wywozem odpadów, wskazać najlepszą metodę dla ich gminy, zaproponować stawki i jeszcze wziąć na klatę populistów, dla których taki temat to raj, ale jest to niestety problem wszystkich gmin i miast w Polsce. Dla zarysowania problemu w gminie Pyrzyce załączamy uchwałę zmieniającą stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych wraz uzasadnieniem, którą już otrzymali radni gminy Pyrzyce do rozważań.DRUK Nr 156-19 Pr. Uchwały-zmiana stawki opłat za giospodarowanie odpadami www
RT