Selektywny punkt w Lipianach

Na jednej z sesji Rady Gminy w Lipianach radni podjęli uchwałę o wydzierżawieniu terenu około 1 ha znajdującego się tuż przy wjeździe na nieczynne wysypisko śmieci, uchwała związana jest z projektem „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Lipiany”. O dzierżawę terenu odpowiedniego do realizacji projektu wystąpił do władz Lipian Związek Gmin Dolnej Odry, który zajmuje się wywozem odpadów komunalnych między innymi z gminy Lipiany, Bielice, Warnice, Kozielice.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy między innymi – „Działka, z uwagi na odpowiednie usytuowanie, tj. brak budynków mieszkalnych w najbliższej okolicy oraz bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 119, stanowią gwarancję braku uciążliwości dla mieszkańców gminy oraz łatwy dostęp do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipiany działki położone są na terenach oznaczonych jako P — tereny zabudowy techniczno — produkcyjnej oraz O – tereny urządzeń infrastruktury – gospodarka odpadami”.

Aktualnie w powiecie pyrzyckim funkcjonuje jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony przez Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne, mieszkańcy gmin, z którymi PPK ma podpisane umowy mogą wywozić tam stare meble, sprzęt AGD i RTV, opony itd. za darmo, bez umowy, można także wywozić tam tak zwane gabaryty, ale trzeba płacić.

PP