You are currently viewing Radni na zdalnym sterowaniu

Radni na zdalnym sterowaniu

             W większości pyrzyckich gmin i w starostwie, ostatnie sesje rad odbyły się na przełomie lutego i marca, natomiast planowe sesje w końcówce marca zostały we wszystkich samorządach odwołane. Dziś na placu epidemicznego boju został tylko organ wykonawczy, czyli wójtowie, burmistrzowie i starosta, radni z powodu epidemii nie zbierają się. Ale nie zawsze i nie w każdej gminie się tak da, są decyzje, które niestety muszą podjąć radni w formie uchwały. I tu zaczynają się epidemiologiczne schody, bo radni muszą jakoś zagłosować. Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi zgromadzeń, czyli zakazu gromadzenie się, a także w obawie przed ewentualnym zakażeniem, samorządowcy zastanawiają się, w jakiej formie taką sesję bezpiecznie zwołać. Zebraliśmy informacje, czy, a jeżeli już tak, to kiedy i w jakiej formie radni poszczególnych gmin powrócą do uchwałodawczej roboty.
Pyrzyce – sesja odbędzie się 23 kwietnia, będzie realizowana zdalnie, czyli każdy z radnych będzie korzystał ze swojego tabletu i za jego pomocą będzie głosował
Przelewice – sesja w kwietniu się nie odbędzie, kolejne sesje będą odbywać w składzie tylko radnych siedzących na sali w odległości 2 m od siebie.
Lipiany – sesja odbyła się 3 kwietnia i była zrealizowana zdalnie
Bielice – w kwietniu sesji nie będzie, najbliższa zaplanowana sesja odbędzie się w czerwcu i będzie realizowana podobnie jak w Przelewicach, czyli radni będą siedzieć na sali 2 m od siebie.
Kozielice – nie ma jeszcze planu co do terminu sesji, ale jak zaistnieje taka potrzeba, sesja będzie realizowana zdalnie.
Warnice – podobnie jak w Kozielicach, nie ma aktualnie planu co do terminu sesji, ale jeżeli taka konieczność będzie to sesja będzie realizowana w sposób tradycyjny z założeniem odległości 2 m radny od radnego i bez udziału gości.
Starostwo Powiatowe – przewodniczący rady powiatu odwołał w połowie marca sesje bezterminowo.
Samorząd nie może sprawnie funkcjonować bez uchwał podejmowanych przez rady, dziś jeszcze nie stanowi to większego problemu, ale za miesiąc lub dwa zablokowanie pracy rad może utrudnić, zahamować działalność samorządów.
PP