You are currently viewing Powiat pyrzycki idzie na wybory !

Powiat pyrzycki idzie na wybory !

Już 15 października wybierzymy 460 posłów i 100 senatorów, termin tego głosowania pokrywa się w tym przypadku z referendum, w ramach którego Polacy udzielą odpowiedzi na cztery pytania zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Pełnoletnie, nieubezwłasnowolnione osoby udadzą się do lokali utworzonych w 31073 obwodach. Ponad 400 z nich znajduje się poza granicami Polski. Co do zasady powinniśmy odwiedzić komisję wyborczą w miejscu zameldowania. Mamy jednak czas do 12 października i możemy nieodpłatnie złożyć wniosek o zmianę punktu głosowania.

Udział w referendum nie jest obowiązkowy, podobnie jak stawienie się w lokalu wyborczym celem oddania głosu w wyborach do Sejmu i Senatu. Każdy obywatel może odmówić przyjęcia którejkolwiek karty do głosowania. Oznacza to, że możemy np. zagłosować w wyborach parlamentarnych, nie wyrażając przy tym swojej woli w referendum. Możliwe jest także pominięcie samych wyborów przy jednoczesnym uczestnictwie w referendum. 

Aby rozwiać wątpliwości związane z przebiegiem zbliżającego się głosowania, Państwowa Komisja Wyborcza wydała oficjalny komunikat. „W żadnej mierze wyborca (osoba uprawniona do udziału w referendum) nie może i nie jest zmuszany do głosowania wyborach do jakiegokolwiek organu, ani do udziału w referendum. Decyzja o udziale w wyborach do danego organu (np. do Sejmu lub do Senatu) albo w referendum jest zatem wyłączną decyzją wyborcy (osoby uprawnionej do udziału w referendum)” – brzmi treść oświadczenia opublikowanego na stronie gov.pl.

W przypadku odmowy przyjęcia karty do głosowania, obwodowa komisja wyborcza zobowiązana jest odnotować ten fakt. Informacja o rezygnacji z udziału w wyborach lub referendum powinna znaleźć się w rubryce przeznaczonej na pokwitowanie przyjęcia karty i zostać zatwierdzona podpisem przez osobę, która odmówiła oddania głosu.

Karty do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz kartę referendalną dostaniemy po okazaniu dowodu tożsamości i złożeniu podpisu na spisie wyborców (spis będzie jeden dla wyborów i referendum). I to właśnie w chwili wręczania dowodu tożsamości członkowi obwodowej komisji wyborczej, powinniśmy jednoznacznie poprosić o niewydawanie karty do referendum oraz odnotowanie odmowy odbioru karty w spisie wyborczym obok naszych danych”

Tak więc, by nie brać udziału w referendum, należy:

  • zgłosić komisji brak chęci do pobierania karty do referendum;

  • zadbać o to, by adnotacja o nieprzyjęciu karty została wpisana do protokołu;

  • podpisać się.

Sytuacja skomplikuje się, gdy przyjmiemy kartę do głosowania, a następnie zmienimy zdanie i postanowimy odstąpić od udziału w referendum. W takim przypadku wrzucenie do urny pustego formularza będzie traktowane jako oddanie nieważnego głosu. W ostatecznym rozrachunku wpłynie on jednak na wynik referendum, ponieważ będzie liczony do jego końcowej frekwencji. Jeżeli w referendum weźmie udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.

Zgodnie z przepisami, podobnie jak w przypadku wyborów parlamentarnych, kampania referendalna rozpoczyna się z dniem ogłoszenia uchwały Sejmu o zarządzeniu referendum i kończy się 24 godziny przed wyznaczonym terminem głosowania. W tym roku więc tzw. cisza referendalna pokryje się z ciszą wyborczą i rozpocznie się w piątek, 13 października, o godz. 24.00 i będzie trwała do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę.

Facebook
Twitter
LinkedIn