You are currently viewing Wyborczy bunt ???

Wyborczy bunt ???

          Mamy czas epidemii, czas niespotykanych ograniczeń, izolacji i problemów, które niesie ze sobą cała sytuacja i mogłoby się wydawać, że jest to dziś problem Nr 1. Niestety, zamiast skupić wszystkie możliwe siły na walce z wirusem, prawie codziennie w naszym kraju energia, środki, umysły koncentrują się na temacie wyborów prezydenckich zaplanowanych na 10 maja. I właśnie w sprawie planowanych zbliżających się wyborów burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska skierowała 31 kwietnia pismo do Anny Sienkiewicz, Komisarza Wyborczego w Szczecinie II : – „Szanowna Pani, działając jako Burmistrz Pyrzyc, zwracam się do Pani w celu jednoznacznego zasygnalizowania znaczących problemów organizacyjnych dotyczących istotnych terminów i czynności wyborczych odnoszących się do wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a które to problemy wynikają z sytuacji faktycznej spowodowanej epidemią wirusa SARS-CovV-2 oraz procedur wprowadzonych w związku z ww. zagrożeniem epidemiologicznym. Wskazuję ponadto, że zgodnie z kalendarzem wyborczym do 10 kwietnia 2020 r. odbywać się mają zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych. Tymczasem na skutek zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, już od dnia 16 marca 2020 r., do odwołania wyłączona została praca tut. Urzędu w zakresie obsługi interesantów. Stan osobowy kadry urzędniczej pozwala na realizację zadań przypisanych Urzędowi Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w bezpośrednim kontakcie z interesantami w znacznie ograniczonym zakresie obejmującym w praktyce wydawanie aktów zgonu i dowodów osobistych.  Praca w tut. Urzędzie odbywa się w systemie pracy zmianowej oraz zdalnej. Przyczyną powyższego jest korzystanie przez znaczną liczbę pracowników urzędu z prawa (i obowiązku) do opieki nad dziećmi, co wymuszone zostało przez zamknięcie szkół i przedszkoli; część pracowników znajduje się z kolei na zwolnieniach lekarskich na dzieci powyżej ósmego roku życia wobec jednego pracownika Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach wydał decyzję o nałożeniu kwarantanny od dnia 24 marca  do 2 kwietnia 2020 r.. W powyższej sytuacji wskazuję, że właściwa obsługa zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych może nie być możliwa. Obawy moje budzi również fakt przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, która to czynność wymaga bezpośredniego kontaktu z osobą udzielającą pełnomocnictwa. Z reguły są to osoby starsze, które powinny być chronione w sposób szczególny. W trosce o zdrowie i życie Mieszkańców Gminy Pyrzyce przyłączam się i popieram stanowisko władz samorządowych o przesunięciu wyborów na Prezydenta RP na inny termin po zakończeniu stany epidemii w naszym kraju. Stoję na stanowisku, że życie i zdrowie obywateli w sytuacji panującej epidemii jest dobrem nadrzędnym, które wymaga szczególnej ochrony.” – czytamy w piśmie burmistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej.

              Tego samego dnia pismo podobnej treści do Anny Sienkiewicz Komisarza Wyborczego w Szczecinie II skierował Burmistrz Lipian Bartłomiej Królikowski, zwraca w nim między innymi uwagę jeszcze na jeden problem: – „ ……Ponadto dotacja przyznana Gminie Lipiany na przeprowadzenie wyborów pokryje wyłącznie podstawowe koszty związane z ich przeprowadzeniem takie jak wynagrodzenia osób zaangażowanych do ich przeprowadzenia, delegacje oraz część materiałów biurowych. Przyznana kwota jest niewystarczająca na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla członków komisji takich jak: osłony zabezpieczające, rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji czy maseczki oraz pakiet jednorazowych długopisów dla osób głosujących. Dodatkowo należałoby również zatrudnić osoby, które na bieżąco w trakcie otwarcia lokali wyborczych dokonywałyby dezynfekcji klamek oraz stanowisk do głosowania” – czytamy w piśmie burmistrza Lipian.
           Przyjmując sytuację, że wybory na podstawie obowiązujących przepisów jednak się odbędą, to kierując się danymi z wyborów poprzednich, zapotrzebowanie na ich obsługę w poszczególnych gminach wyglądałoby następująco:
Pyrzyce – 109 członków komisji wyborczych + 27 osób obsługi
Lipiany – 38 członków komisji wyborczych + 12 osób obsługi
Bielic – 18 członków komisji wyborczych + 5 osób obsługi
Warnice – 18 członków komisji wyborczych + 9 osób obsługi
Kozielice – 16 członków komisji wyborczych + 14 osób obsługi
Przelewice – 34 członków komisji wyborczych + 8 osób obsługi
            Do tych liczb trzeba dodać mężów zaufania. Zaznaczyć należy, że dane pochodzą z ubiegłego roku czyli bez epidemii, a więc dodatkowo do tych liczb musimy jeszcze dodać osoby, które będą dbać o sterylność, osoby które będą wpuszczać do lokalu wyborczego po tyle osób ile będzie można. Podane powyżej liczby mogą więc się podwoić. I na koniec jeszcze jedno, chyba najistotniejsze, czy w ogóle znajdą się chętni, żeby dla 350 do 500 złotych (w zależności od tego, jaka jest odpowiedzialność w komisji) ryzykować utratą zdrowia a nawet życia? Najnowszy pomysł jest taki, żeby wybory przeprowadzić korespondencyjnie. Czy ten wariant zwycięży ? Okaże się za kilka dni.

RT