You are currently viewing Legionella w powiecie pyrzyckim

Legionella w powiecie pyrzyckim

W związku z pojawiającymi się w różnych regionach Polski przypadkami zachorowań na legionellę, zapytaliśmy Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pyrzycach o aktualną sytuację w tym temacie, czy podjęte zostały jakieś dodatkowe działania na terenie powiatu pyrzyckiego?

W przesłanej nam odpowiedzi czytamy : „W związku z sytuacją związaną z zakażeniami wywołanymi bakteriami z rodzaju legionella na terenie Polski, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pyrzycach podjęło działania prewencyjne związane z możliwością wystąpienia legionellozy na terenie powiatu pyrzyckiego. Na dzień 21 września br. zaplanowano posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem m.in. przedstawiciela Inspekcji Sanitarnej w celu skoordynowania działań prewencyjnych. Wszystkie powiatowe służby, straże i inspekcje są w stałej gotowości do zwalczania pojawiających się zagrożeń. Badania jakości wody użytkowej w obiektach strategicznych ( szpital, domy pomocy społecznej, internaty, ZOL itp.) prowadzone są przez organy Inspekcji Sanitarnej przez cały rok. Od początku roku do dzisiaj pobrano łącznie 46 próbek. W 3 próbkach wody stwierdzono średnie skażenie bakteriami z rodzaju legionella, prowadzono postępowanie administracyjne. Próbki wody pobrane po przeprowadzonych działaniach naprawczych nie wykazały przekroczeń. Placówki POZ i Szpitala Powiatowego w Pyrzycach zostały zobowiązane do niezwłocznego zgłaszania wszystkich przypadków podejrzenia zachorowania i zachorowania na legionellozę. Do zarządców internatów, DPS, placówek medycznych oraz obiektów hotelarskich wystosowano wytyczne i zalecenia dot. ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym okresie przestoju lub ograniczonej eksploatacji. Na chwilę obecną na terenie powiatu pyrzyckiego nie doszło do zakażenia legionellą. Bakteria legionella występuje na całym świecie i jest szeroko rozpowszechniona w środowisku, a jej rezerwuarem jest woda i mokra gleba. Legionellę pneumophila wykrywano w strumieniach, stawach, instalacjach wodno-kanalizacyjnych hoteli, szpitali, domów opieki, w kurkach i sitkach prysznicowych, w zbiornikach magazynujących wodę, urządzeniach klimatyzacyjnych i nawilżających, w basenach z hydromasażem.

Do zakażenia może dojść poprzez wydychanie aerozolu kropelek wody, zawierających bakterie. Legionella nie przenosi się drogą pokarmową, tzn. nie jest dla nas niebezpieczna, gdy trafi do układu pokarmowego wraz z wypitą wodą.

Większość przypadków legionellozy można wyleczyć za pomocą antybiotyków. Ciężki przebieg choroby najczęściej dotyczy osób starszych, z obniżoną odpornością i przewlekłymi chorobami płuc, a także palaczy.

Aby zminimalizować ryzyko zakażenia należy:

  • regularnie czyścić i dezynfekować urządzenia natryskowe (głowice prysznicowe, nawilżacze powietrza, wanny z hydromasażem),

  • przepłukać kran co najmniej 2 minuty, gdy nie jest użytkowany przez 2 tygodnie,

  • opróżniać i przepłukiwać urządzenia grzewcze, aby zredukować osiadające na dnie i ściankach zanieczyszczenia,

  • utrzymywać temp. na poziomie 60°C. w urządzeniach grzewczych.

Facebook
Twitter
LinkedIn